Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Maksātnespējas procesa vadības plānošana uzņēmumā"
Title in English „Planning of insolvency management in an enterprise”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt. N.Balabka
Reviewer
Abstract Darba autors: Kaspars Ramiņš Darba tēma: Maksātnespējas procesa vadības plānošana uzvēmumā Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: lektors Mg.oec. N.Balabka Darba apjoms: 61 lappuse, 28 informatīvie avoti, 8 attēli, 6 pielikumi. Atslēgas vārdi: plānošana, maksātnespēja, uzņēmējdarbības vadība Pētījuma mērķis: veikt maksātnespējīga uzņēmuma vadības plānošanu un izvirzīt priekšlikumus veiksmīga maksātnespējīga procesa vadībai. Pētījuma uzdevumi: 1. Noteikt, kas ir maksātnespēja, un izpētīt tās cēloņus; 2. Izpētīt maksātnespējīga uzņēmuma vadīšanu no maksātnespējas procesa ierosināšanai līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai un maksātnespējas procesa vadības plānošanas komponentes; 3. Apskatīt maksātnespējas procesa elementus un to ietekmi uz maksātnespējas procesa virzību (parādnieka pārstāvi, administratoru un kreditoru sapulci); 4. Apskatīt maksātnespējas procesa vadības plānošanu uzņēmējdarbībā; 5. Veikt konkrēta maksātnespējīga uzvēmuma vadības plānošanu (tai skaitā sastādīt apskatītā uzņēmuma raksturojumu; aprakstīt esošo situāciju uzņēmumu, lai noskaidrotu, kas noveda pie maksātnespējas; noteikt un saplānot maksātnespējas elementu iesaistīšanos maksātnespējas procesa vadības plānošanā); 6. Izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Darba saturs: Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta teorētiskā un normatīvā bāze maksātnespējas procesa vadības plānošanai. Darba analītiskajā daļā tiek izpētīta konkrēta maksātnespējas procesa vadības plānošana. Pētījuma metodes: teorētiski analītiskās metodes, salīdzināšanas metode, aprakstošā metode. Darba rezultāti: apskatīta teorētiskā un normatīvā bāze maksātnespējas procesa vadības plānošanai, veikta SIA Namturis 38 maksātnespējas procesa vadības plānošanas analīze. Darba izmantojamība: Darbs pielietojams kā uzskates materiāls, lai izprastu maksātnespējas procesa vadību Latvijā, kā arī SIA Namturis 38 maksātnespējas procesa vadības plānošanai. Pētījumu hipotēze: Latvijā uzņēmumu maksātnespējas procesi netiek vadīti pamatojoties uz uzņēmējdarbības plānošanas pamatprincipiem.
Keywords plānošana, maksātnespēja, uzņēmējdarbības vadība
Keywords in English planning, insolvency, enterprise management
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 10:35:23