Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar noliktavu jaunbūve Ventspilī"
Title in English "New construction of an industrial production building with a warehouse in Ventspils"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Raivo Kalderauskis
Reviewer Laura Vītola
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvražošanas institūtā, Civilo ēku būvniecības katedrā. Diplomprojekta sastāvā izstrādātas divas daļas – bakalaura pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Bakalaura pētnieciskās daļas izvēlētā tēma: “Rīgas esošo publisko ēku pielāgošana spēkā esošajām vides pieejamības prasībām”. Bakalaura darbā apskatīti un analizēti dažādu Rīgas centra publisko ēku ieejas vides pieejamības risinājumi, izstrādāts trīs dažādu esošas publiskas ēkas ieejas vides pieejamības risinājumu piedāvājums un izstrādāta esošu publisku ēku vides pieejamības uzlabošanas shēma. Bakalaura pētnieciskā daļa izklāstīta 59 lapaspusēs, izmantojot 26 literatūras avotus. Pētnieciskajā daļā iekļautas 5 tabulas un 24 attēli. Inženierprojekta daļas izvēlētā tēma: “Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar noliktavu jaunbūve Ventspilī”. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, projektējamās ēkas apjoms atbilst III grupas ēkai. Inženierprojekta ietvaros veikti galveno nesošo konstrukciju aprēķini: pārseguma tērauda dubult-T profila sijas, saliktā tērauda dubult-T šķērsgriezuma kolonnas un pāļu pamatu aprēķins. Būvkonstrukciju tehniski – ekonomiskais salīdzinājums veikts nesošajai kolonnai. Inženierprojektā aprakstīti arhitektūras risinājumi, siltumtehniskie un ugunsdrošības risinājumi. Projektā apskatīti arī inženierkomunikāciju principiālie risinājumi. Inženierprojekta sastāvā ir būvdarbu tehnoloģijas, darba un vides aizsardzības apraksti. Izstrādāts kalendārais grafiks, saskaņā ar kuru veikts objekta ekonomiskais pamatojums (lokālā tāme un koptāme). Inženierprojekta daļa izstrādāta latviešu valodā. Inženierprojekts sastāv no 106 lappusēm, 31 literatūras avota, darbā iekļauti 25 attēli un 23 tabulas. Projekta grafiskā daļa sastāv no desmit A1 formāta rasējumiem un vienas A2 formāta rasējuma.
Keywords Vides pieejamība, Publiskās ēkas, Ražošanas ēka
Keywords in English Accessibility of environment, Public buildings, Industrial production building
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.07.2021 10:02:20