Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Enerģijas zudumu optimizācija dabasgāzes plūsmas sildīšanas procesā gāzes regulēšanas stacijās"
Title in English "Optimization of energy losses in the process of natural gas flow heating in gas regulation stations"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Aleksejs Batrakovs
Reviewer Jeļena Tihana
Abstract Igora Semjonova maģistra darba tēma ir “Enerģijas zudumu optimizācija dabasgāzes plūsmas sildīšanas procesā gāzes regulēšanas stacijās”. Tēma ir aktuāla jo virzīta uz tautsaimniecības radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un ražošanas resursu efektīvāku izmantošanu. Maģistra darba mērķis ir izpētīt enerģijas zudumus dabasgāzes plūsmas sildīšanas procesā gāzes regulēšanas stacijās, lai samazināt oglekļa dioksīda emisiju un enerģijas patēriņu gāzes tehnoloģiskai uzsildīšanai. Šī darba ietvaros tika izpētīti enerģiju ekonomējošie faktori gāzes regulēšanas stacijās, apskatītas mūsdienīgās enerģijas atgūšanas metodes. Sniegti praktiskie priekšlikumi enerģijas ekonomijai ar minimālām investīcijām un īpaši īsu atmaksāšanas laiku. Analizējot dažādu autoru pētījumus konstatēts, ka jautājums par temperatūras optimālo vērtību gāzes regulēšanas stacijas izejā ir noteikts vispārināti un var atšķirties. Autors konstatēja, ka pastāv iespēja gūt ekonomisko efektu no optimālās temperatūras iestatīšanas un tas ir būtisks. Vienlaicīgi konstatēts, ka minimālās temperatūras kritiskā robežvērtība ir atkarīga no dabasgāzes kvalitātes parametriem, iekārtu tehniskās specifikācijas un no grunts īpašībām. Darba autors izstrādāja rekomendācijas noteikt tehnoloģisko temperatūru gāzes regulēšanas stacijas izejā intervālā no +2 ⁰C līdz +3 ⁰C vienlaicīgi nosiltinot siltummaini un caurules, lai izvairīties no siltuma zudumiem un kondensāta veidošanās gāzes regulēšanas telpā. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tā kopējais apjoms ir 68 lappuses. Darbs satur 37 attēlus, 8 tabulas. Darbā izmantoti 48 literatūras avoti. Atslēgvārdi: dabasgāze, gāzes regulēšanas stacija, Džoula–Tomsona efekts, gāzes kristālhidrāti, enerģijas ietaupījums, spiediena reducēšana.
Keywords dabasgāze, gāzes regulēšanas stacija, Džoula–Tomsona efekts, gāzes kristālhidrāti, enerģijas ietaupījums, spiediena reducēšana
Keywords in English natural gas, gas regulating station, Joule-Thomson effect, gas hydrates, energy-saving, pressure reduction
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 30.06.2021 14:09:25