Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ražšanas ēka Limbažos, Meliorācijas iela, 14"
Title in English "Manufacturing building in Limbazi, Melioracijas street ,14"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Videvuds Ārijs Lapsa
Abstract Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātē, Būvmateriālu un Būvizstrādājumu katedrā. Dimplomdarbs sastāv no divām daļām – pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskā daļā tiek veikta koku-betonu hibrīd konstrukciju izpēte, kas ietver literatūras aprakstu, aprēķina metodes un eskperimentālo daļu. Apskata pielietojumu un dažādus savienojuma veidus starp koku un betonu. Izmantojot gammas metodi tiek veikts aprēķins uz siju, kuras proporcijas starp koksni un betonu tiek mainītas, tādējādi attēlojot izmaiņas spriegumos un deformācijās. Eksperimentāli tiek pārbaudīta koku-betonu hibrīd sija un parasta koka sija. Eksperimenta gaita tiek aprakstīta un uzrādīta attēlos. Tiek salīdzināti eksperimentālie dati ar iepriekš veikto aprēķinu. Eksperimentu beigās tiek veikta rezultātu analīze, kā arī nobeidz ar rekomendācijām un secinājumiem. Inženierprojekta daļā tiek projektēta ražošanas ēkas ar biroju telpām. Ražošanas ēka atrodas Limbažos, Meliorācijas ielā 14. Ēka veidota no metāla karkasa un uz tērauda kolonnām tiek balstītas tērauda kopnes. Tiek izmantoti sendvičpaneļi gan sienām, gan jumtam. Ēkai projektēti monolītā dzelzsbetona stabveida pamati un tiek izmantoti rūpnieciski ražoti dzelzsbetona cokolpaneļi. Darbā tiek veidots paskaidrojuma raksts un izstrādāti grafiskie rasējumi. Paskaidrojuma rakstā ietilpst galveno elementu ekonomiskais salīdzinājums un kontrolaprēķini, kā arī tiek aprakstīta būvdarbu organizācija un sastādītas tāmes par projekta gala izmaksām. Izveidots kalendārais grafiks, lai nodrošinatu stabilu būvdarbu organizāciju. Tiek izveidots būvdarbu ģenplāns, kā arī no tehnoloģiskās kartes, kas attēlo jumta montāžu. Tehnoloģiskā kartē uzrādīta montāžas gaita, būvmašīnu pozīcijas un nepieciešamo būvmateriālu izvietojums. Dimplomdarbs sastāv no 148 lappusēm, 72 attēliem un 18 tabulām. Kopā apskatīti 64 literatūras avoti. Grafisko daļu veido 10 rasējumi, kā arī kalendārais grafiks.
Keywords Koks un betons, kompozītmateriāli, ražošanas ēka
Keywords in English Timber and concrete, composites, manufacturing building
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.06.2021 11:48:47