Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Paaugstināta drošuma aviācijas elektroģeneratora izstrāde.
Title in English Development of High Reliability Aviation Electric Generator.
Department
Scientific advisor Deniss Brodņevs
Reviewer Asistents, Mg. sc. ing. Marks Marinbahs
Abstract Šis bakalaura darbs ar projekta daļu un tēmu “Paaugstināta drošuma aviācijas elektroģeneratora izstrāde” ir prezentēts 68 lappusēs, tajā iekļautas 117 formulas, 1 tabula, 19 attēli un 4 pielikumi. Darbam rakstīti 24 informācijas avoti. Darbs sastāv no ievada, 6 nodaļām un slēdziena. “Paaugstināta drošuma aviācijas elektroģeneratora izstrāde” darba mērķis ir induktoru ģeneratora projektēšana ar paaugstinātu drošuma iezīmi. Pirmā nodaļa iekļauj sevī maiņstrāvas induktoru ģeneratoru, tā uzbūvi un galvenajiem darba principiem. Otra nodaļā aprakstīts CFM56-3 dzinēja veids uz kā ir uzstādīts sinhronais bezkontakta maiņstrāvas ģeneratora modelis 976J498-2. Trešājā nodaļā aprakstīti elektroapgādes iekārtas elementi. Kas ietver nepārtrauktas ātruma piedziņas sistēmas aprakstu un maiņstrāvas ģeneratora padeves sistēmu. Ir aprakstīti maiņstrāvas un līdzstrāvas elektroenerģija, maiņstrāvas ģeneratora darbības principi. Tiek parādīts ģeneratora vadības relejs un ģeneratora vadības bloks un to darbības principi. Ceturtajā nodaļā tiek apskatītas dzesēšanas sistēmas klasifikācija. Gaisa pielietošanas noteikumi un priekšlikumi labākai dzesēšanas sistēmas pielietošanai electroģeneratora prototipam. Piektajā nodaļā sniegti iemesli, kas liecina par intensīvu atteices uz gaisa kuģiem, aprakstīti ģeneratora parametri, kas ietekmē intensīvu atteices skaitu gaisa kuģī. Un to likvidēšanas iespējas. Sestajā nodaļā ietverti elektroenerģijas aprēķini, tehniskie un mehāniskie aprēķini, siltuma izkliedes aprēķini, tālākai izmantošanai maiņstrāvas elektrisko mašīnu prototipu inženierijā. Tiek sniegti un aprēķināti ģeneratora parametri, kas ietekmē lidojuma uzticamību un drošību. Šiem darba pielikumiem ir grafisks maiņstrāvas ģeneratora konstrukcijas attēlojums, kas atbilst aptuveniem parametriem.
Keywords Paaugstināta drošuma aviācijas elektroģeneratora, paaugstināta drošība, sinhronais bezkontakta maiņstrāvas ģenerators, nepārtrauktas ātruma piedziņas sistēma, un maiņstrāvas ģeneratora padeves sistēma.
Keywords in English Alternating current electrical machines prototype, high reliability, brushless alternating current generator, constant speed drive, alternator supply.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.06.2021 17:13:11