Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Pasākumi Latvijā enerģētiskās neatkarības stiprināšanai"
Title in English "Measures to strengthen energy independence in Latvia"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Anatolijs Mahņitko
Reviewer Nikolajs Breners
Abstract Šis bakalaura darba tēma ir “Pasākumi Latvijas enerģētikas neatkarības stiprināšanai”. Darba mērķis ir atspoguļot Latvijas kā valsts faktiskās darbības, kuru mērķis ir stiprināt tās enerģētisko neatkarību. Latvijas energosistēmas infrastruktūras rekonstrukcijai un modernizācijai veikto projektu pārskats, kas veicina tās darbības efektivitātes pieaugumu. Visi pētījumi, kā arī to pasniegšanas forma veikta, balstoties uz oficiāliem datiem, atspoguļoti dažādos informācijas avotos. Papildus īstenotajiem projektiem, kas veicina mērķa sasniegšanu, tiek apsvērti plānotie turpmākie pasākumi Baltijas energosistēmas sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas energosistēmu. Darbā ir sešas nodaļas. Pirmajā nodaļā apskatīti galvenie elektroenerģijas ražošanas veidi. Otrajā nodaļā aplūkoti galvenie modernie elektroenerģijas uzkrāšanas veidi. Trešajā nodaļā apskatīti Latvijas enerģētikas nozares vēsturiskie aspekti, īpaši hidroelektrostacijas un koģenerācijas stacijas. Ceturtajā nodaļā ir materiāls par galvenajām darbībām, ko Latvija veic, lai stiprinātu savu enerģētisko neatkarību. Piektā nodaļa veltīta Baltijas savstarpēji savienotās energosistēmas galvenajām iezīmēm. Sestajā nodaļā analizētas potenciālas iespējas Baltijas energosistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas sistēmām. Bakalaura disertācija sastāv no 60 lappusēm, un tajā ir 3 tabulas un 34attēli. Izmantoto informācijas avotu sarakstā iekļauti 42 avoti.
Keywords neatkarības stiprināšanai enerģētiskās Latvijā
Keywords in English Measures Latvia strengthen independence
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.06.2021 12:25:49