Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Pazemes ūdeņu demanganizācija"
Title in English "Demanganization of groundwater"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Kristīna Kokina
Reviewer Viktorija Deņisova
Abstract Bakalaura darbs ar projekta daļu ir iztrādāts par tēmu “Pazemes ūdeņu demanganizācija”. Bakalaura darba tēma tika izvēlēta, pamatojoties uz svarīgākiem dzeramā ūdens sagatavošanas izaicinājumiem, ķīmisko un mikrobioloģisko piesārņotāju koncentrācijas samazināšanai pazemes ūdeņos. Mangāna koncentrācijas neatbilstība dzeramā ūdens sagatavošanas stacijās katru gadu pieaug. Projektējot dzeramā ūdens sagatavošanas staciju pazemes ūdens demanganizācijai, ir nepieciešams apzināties metodes efektivitāti, kapitālās un ekspluatācijas izmaksas, un ietekmi uz vidi. Bakalaura darba pirmājā nodaļā tika izvērtēta grunstūdeņu un artēzisko ūdeņu specifika, un to atrašanās zemes slāņos. Tika izpētīti faktori, kas ietekmē grunstūdeņu un artēzisko ūdeņu kvalitāti, un izpētīta šo faktoru novēršana. Bakalaura darba otrā nodaļa tika balstīta uz dzeramā ūdens sagatavošanas metodēm, kas tiek pielietotas pazemes ūdens attīrīšanai no plašāk sastopamajiem piesārņotājiem. Tika aprakstīts katras metodes darbības princips, to pielietošanas iespējas, priekšrocības un trūkumi, kā arī ietekme uz vidi. Trešajā nodaļā tika izvērtētas dzeramā ūdens demanganizācijas metodes, pamatojoties uz literatūras avotiem, grāmatām un pētījumiem pazemes ūdens demanganizācijai. Bakalaura darba projekta daļas ietvaros tika izstrādāts dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas projekts. Projekta galvenais mērķis bija sasniegt ūdens kvalitātes rādītājus saskaņā ar Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvas 2020/2184 normatīviem. Darbā tika secināts, ka galvenie faktori, kas ietekmē mangāna koncentrācijas samazināšanu pazemes ūdeņos ir ūdens pH un redoks potenciāls. Taču izvērtējot katras demanganizācijas metodes darbības principu, tika secināts, ka augstākai mangāna koncentrācijas samazināšanās efektivitātei, izmantoto metožu specifika ir atšķirīga. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Tā apjoms sastāda 73 lapaspuses. Darbs sastāv no 14 attēliem, 27 tabulām, 8 pielikumiem un 59 literatūras avotiem.
Keywords Pazemes ūdens, demanganizācija, mangāns.
Keywords in English Groundwater, demanganization, manganese
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.06.2021 12:14:41