Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Logistics and Supply Chain Management
Title in original language Hibrīdās elektronu paātrinātāju tehnoloģijas izplūdes gāzu attīrīšanai ietekmes kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze uz atsevišķiem jūrniecības loģistikas aspektiem
Title in English Qualitative and Quantitative Analysis of the Hybrid Electron Accelerator Exhaust Gas Abatement Technology Impact to the Selected Maritime Logistics Aspects
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jeļena Pečerska
Reviewer Jūlija Petuhova
Abstract Šī maģistra darba “Hibrīdās elektronu paātrinātāju tehnoloģijas izplūdes gāzu attīrīšanai ietekmes kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze uz atsevišķiem jūrniecības loģistikas aspektiem” mērķis ir izpētīt jaunās hibrīdās izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģijas ietekmi uz loģistikas aspektiem. Konceptuāli jaunā izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģija paredzēta kuģniecības radīto izplūdes gāzu attīrīšanai, tādejādi samazinot SOx un NOx emisiju atmosfērā. Maģistra darbā apkopota informācija par jūras satiksmē radīto gaisa piesārņojumu, ierobežojumiem, kas noteikti, pamatojoties uz šiem piesārņotājiem. Kā arī darbā apskatītas tehnoloģijas un metodes, kas pielietotas kuģniecībā, lai nodrošinātu izplūdes gāzu atbilstību normām. Darbā aprakstīta jaunās hibrīdās izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģija un tās ieviešana. Sekojoši veikta kvalitatīva un kvantitatīva jaunās hibrīda attīrīšanas tehnoloģijas pielietošanas analīze. Veiktā analīze palīdz noteikt perspektīvu pielietot izplūdes gāzu attīrīšanas tehnoloģiju kuģniecībā, lai veicinātu videi draudzīgu loģistiku, izvērtējot atbilstošos kritērijus. Šajā maģistra darbā ir 70 lappuses, 23 attēli, 11 tabulas un 65 informācijas avoti.
Keywords EMISIJU SAMAZINĀŠANAS TEHNOLOĢIJA, KVALITATĪVA ANALĪZE, HIBRĪDA ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJA, MONTEKARLO SIMULĀCIJA, SOx EMISIJAS
Keywords in English EMISSION REDUCTION TECHNOLOGY, HYBRID TREATMENT TECHNOLOGY, QUALITATIVE ANALYSIS, MONTE CARLO SIMULATION, SOx EMISSIONS
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.06.2021 10:00:30