Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language "Piecstāvu mājas elektroapgādes projekts"
Title in English "Five floor home power supply project"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Ļubova Petričenko
Reviewer Nikolajs Breners
Abstract Anotācija Priekš inženier projekta tika izvēlēts uzrasēt piestāvu māju ka arī veikt daudzīvokļu mājas elektroinstalācijas projektēšanu atbilstoši Latvijas un Eiropas standartiem. Inženier projekts sastāv no vispārīgajiem radītajiem, kur ir teikts kādi Latvijas un Eiropas standarti tika ņemti vēra, galvenās sadalnes GS-1,GS-2,GS1,2 principiālām shēmām un sadaļņu izvietojumu 5 stāvu mājā, 1-5 stāva spēka sadaļņu principiālām shēmām, cokoļstāva,1-3,4-5 stāva spēka tīklu plāna,1-7 dzīvokļa SI1 principial shēmām, 1-5 stāva un dzīvokļu spēka tīklu plāna, dzīvokļu, balkonu, gaiteņa apgaismojuma tīklu plāna, fasādes A-C skatu, zibens aizsardzības plāna, fasādes B skata, zibens aizsardzības plāna, fasādes D skata, zibensaizsardzības plāna, jumta zibens aizsardzības zonu plāna, pielikuma, kur ir redzamas piestāvu mājas izvelētie jaudas kabeļi un to izvēles nosacījumi. Arī tiek izvēlētie drošinātāji un aprakstīti to izvēles nosacījumi, izvēlētie skaitītāji un to izvēles nosacījumi, isslēguma strāvu un sprieguma patērējamo strāvu un sprieguma noviržu aprēķinu līdz konkrētam vietām, kabeļu izvēles nosacījumi 1-5 stāva dzīvokļiem, aizsardzības automātu nosacījumiem 1-5 stāva dzīvokļiem, apgaismes tīklu plāniem un “Dialux evo” telpu apgaismojuma līmeņa izrakstu, transformatora izvēles nosacījumiem, transformatora slodzes grafiku. Atbilstoši telpu funkcionālajām īpašībām, tika izvietoti elektropatērētāji, ka arī veidots apgaismes tīkls un spēka tīkls daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā. Veidojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas elektroinstalācijas plānu, tika noteikta objekta aplēses jauda pēc divām metodēm, strāva, sprieguma novirzes, izslēgumā strāvas, noteikts drošinātāju nostrādes ātrums izslēgumu laikā un izvēlēti elektroinstalācijas ierikšošanai nepieciešami vadi, un elektroaparāti. Inženier projekta izpildes laikā, tika izmantoti lekciju konspekti, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas un Eiropas Energostandarti, internetā esošo grāmatu resursi. Aprēķinu daļa sastāv no 153 lapas, 35 attēliem, 144 tabulām,96 informācijas avoti. Rasējumu daļa sastāv no 9 lapām un četrām pielikumu lapām.
Keywords Piecstāvu mājas elektroapgādes projekts
Keywords in English Five floor home power supply project
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.06.2021 09:13:41