Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Koģnerācijas iekārtu plānotā ieviešana ražošanas procesā ar uzstādīto jaudu 110 kW"
Title in English "Pianned Cogeneration units implomentation info production process with installed capacity 110 kW"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Ingars Steiks
Reviewer Aleksandrs Suzdaļenko
Abstract Maģistra darba tēma ir “Problēmrisinājumi, vienotas ēku vadības sistēmas darbībā izmantojot dažādu ražotāju iekārtas”. Ēkas vadības sistēma (angliski Building Management System, BMS, turpmāk tekstā ĒVS) ir visaptveroša vadības sistēma, kas ir atbildīga par dažādu apakšsistēmu automātisko regulēšanu un kontroli, uzturot iepriekš iestatītus parametrus un kontrolējot to funkcionalitāti. ĒVS tiek izmantotas patentētas valodas jeb tīkla protokoli, lai sazinātos ar atsevišķām to daļām. Daži no biežāk sastopamajiem tīkla protokoliem ietver BACnet, Modbus, LonWorks un citi. Ēku vadības sistēmas darbībā var rasties nopietnas problēmas, izmantojot dažādu ražotāju iekārtas vienotā sistēmā. Maģistra darba mērķis: pētīt un identificēt problēmas, izmantojot vienotā ēku vadības sistēmā dažādu ražotāju iekārtas, lai izstrādātu ieteikumus to risinājumam. Pētījumā izmantotās metodes: 1) teorētiskās pētīšanas metodes – literatūras un citu resursu analīze, aprakstošā metode; 2) empīriskās metodes – novērošana, ekspertu intervijas un aptauja. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek raksturotas ēku vadības sistēmas (ĒVS), raksturotas to tehniskās īpatnības, salīdzinot ar ēku enerģijas pārvaldības sistēmām, aprakstīti tajās plašāk izmantotie sakaru protokoli un to uzstādīšana, verificēšana un turpmāko risku pārvaldība. Darba otrajā nodaļā tiek aplūkotas ĒVS raksturīgākās problēmas, kas dažādu iemeslu dēļ rodas sistēmu ekspluatācijas gaitā, kā arī minēti to efektīvākie risinājumi. Maģistra darba trešajā daļā aprakstīts autora veikts pētījums par vienotās ēku vadības sistēmu iespējamiem problēmu risinājumiem. Pētījumā ietverta iekārtas darbības grafika analīze, ekspertu intervijas un ĒVS tehniķu un sistēmanalītiķu aptauja. Darba ceturtajā daļā ietverta ierīces specifikācija un tās ietekmēs uz vidi novērtējums. Darba kopējais apjoms ir 65 lappuses, tas satur 10 attēlus, 2 tabulas, 1 pielikumu, tajā ir atsauces uz 50 informācijas avotiem.
Keywords Ēkas vadības sistēma
Keywords in English Building Management System (BMS)
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 13.06.2021 14:46:49