Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Automatizētas atkritumu sķirošanas tvertnes izstrāde un tās integrācija atkritumu apsaimniekošanas sistēmā viedajās pilsētās.
Title in English Automated trash bin development for Intelligent Waste Management System in Smart Cities.
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Nadežda Kuņicina
Reviewer Anastasija Žiravecka
Abstract Šajā projektā tiek izstrādāta atkritumu tvertni, kas šķiro atkritumus. Piedāvātais risinājums ir saistīts ar atkritumu izvešanas servisu un, administratoram jānosūta brīdinājuma ziņojums, tiklīdz tvertne ir pilna, kā arī jāizveido optimālais maršruts atkritumu mašīnai, kā arī jānodrošina iespēja sistēmai pārvietotos caur tīmekļa lietojumprogrammu. Faktiskais prototipa modelis ir izstrādāts, izmantojot adaptīvo vadības sistēmu. Eksperimenta laikā, tika izveidots prototips, un kad ienāk jauni atkritumi, tos nofotografējot, izmantojot Raspberry Pi kameru, un šis attēls tiek nosūtīts uz Raspberry Pi 3, kur notiek attēla pieildzināšana papīra plastika, vai citu atkritumu paragam Betta modeli. Šajā prototipā tika izmantota modelī iestatītā pitona programmēšanas programma, tāpēc attēli ir apstrādāti atbilstoši programmai, kurā, izmantojot CNN, tiek noteikts atkritumu attēls un aprēķināta izlaide. Tad šī Raspberry Pi izeja ir savienota ar ārējo serveri, veido brīdināšanas signālu. Iizmantojot Ethernet un ar Wi-Fi saderīgu ar lasītāja ierīci, tas brīdinājumu uz tīmekļa lietojumprogrammu nosūta administratoriem. Darba izejai es izmantoju CNN kodēšanas algoritmu apmācības datu kopas paraugā, tiek parādīta izeja un izmantotajai tīmekļa lietojumprogrammai programmēšanai tiek izmantota programmatūras Python platforma. Darbs ir uzrakstīts 57 lappusēs, iekļaujot 46 attēlus, literatūras sarakstā ir 20 avoti un 4 pielikumi.
Keywords smart, waste, management, sort
Keywords in English smart, waste, management, sort
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 12.06.2021 12:51:02