Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Materials Design and Technology
Title in original language Kaņepju spaļu izmantošana zema blīvuma plātnēs
Title in English The Use of Hemp Shives in a Low Density Boards
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Edgars Kirilovs
Reviewer Dr.sc.ing. Jānis Mārciņš, biedrība "Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija", konsultants
Abstract Zvirgzds Kristaps “Kaņepju spaļu izmantošana zema blīvuma plātnēs”. RTU MLĶF DTI Materiālu dizaina un tehnoloģiju studiju programma. Rīga, 2021. Maģistra darbā pētītas iespējas no kaņepju pārstrādes atlikumiem – spaļiem izgatavot plātņu materiālu, tā aizstājot bieži lietotos kokšķiedru resursus. Kaņepju spaļi ir Latvijā pieejams, ātri izaudzējams un ekoloģisks resurss. Maģistra darbs ar projekta daļu rakstīts latviešu valodā un sastāv no ievada, trim nodaļām - literatūras apskats, materiāli un metodes, rezultāti un secinājumi, ko noslēdz izmantotās literatūras saraksts. Literatūras apskatā apkopota informācija par kaņepju īpašībām un izmantošanu, lietojumu dažādos plātņu materiālos un kompozītos un to raksturojošajiem rādītājiem. Metodiskajā daļā aprakstīti izvēlētie materiāli – kaņepju spaļi un UF saistviela, kā arī plātņu materiāla izgatavošanas process – spaļu malšana, maisījuma sagatavošana, presēšanas tehnoloģija. Aprakstītas darbā izmantotās testēšanas metodes – mitruma satura un granulometriskā analīze, lieces stiprības noteikšana, ūdens absorbcijas testēšana un siltumvadāmības koeficienta noteikšana. Pārbaudes veiktas plātņu materiālam, kas izgatavots no smalcinātiem kaņepju spaļiem 20 mm biezumā un 300 kg/m3. Rezultātu sadaļā aprakstīti testos iegūtie dati par izgatavoto plātņu materiālu un tie salīdzināti ar literatūras izpētē apkopoto informāciju. Aprakstīti secinājumi un doti priekšlikumi tālākai izpētei tēmā. Darba apjoms ir 59 lpp., 3 nodaļas, 18 apakšnodaļas, 14 tabulas, 32 attēli, 59 bibliogrāfiskie avoti un pielikumi.
Keywords kaņepju spaļi, UF saistviela, aukstā presēšana, plātņu materiāls
Keywords in English hemp shives, UF binder, cold press, board material.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.06.2021 23:47:41