Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language EFQM izcilības modeļa ieviešana augstākās izglītības institūcijā
Title in English EFQM excellence model implementation in higher education institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Prof., Dr. sc. ing. Jānis Mazais
Abstract Maģistra darba autors: Ernests Stūriška Maģistra darba zinātniskais vadītājs: profesore, Dr.oec. Elīna Gaile – Sarkane. Konsultants: Mg.oec. Mikus Dubickis. Maģistra darba temats: EFQM izcilības modeļa ieviešana augstākās izglītības institūcijā Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 23 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 16 avoti latviešu un 68 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba mērķis ir EFQM izcilības modeļa ieviešanas procesa gadījuma izpēte un risinājumu izstrāde sekmīgākai EFQM izcilības modeļa ieviešanai augstākās izglītības institūcijā. Maģistra darbā veikta EFQM izcilības modeli ietekmējošo faktoru literatūras analīze, EFQM izcilības modeļa ieviešanas gadījuma izpēte vienā no Latvijas augstākās izglītības institūcijām un EFQM izcilības modeļa ieviešanas ekspertu anketēšana EFQM ieviešanas procesu ietekmējošo faktoru izvērtēšanai. Maģistra darbā identificēti ekspertu viedoklī svarīgākie EFQM ieviešanas procesu ietekmējošie faktori. Faktori izvērtēti pēc dažādām dimensijām. Darbā izstrādāta metodoloģija un modeļi organizācijas EFQM izcilības modeļa ieviešanas gatavības noteikšanai, ieviešanu ietekmējošo problemātisko faktoru identificēšanai un darbības plāna izveidei problemātisko faktoru ietekmes mazināšanai. Modeļi un metodika aprobēti realizētajā EFQM izcilības modeļa ieviešanas darba grupas gadījuma analīzē un ir izmantojami EFQM ieviešanas procesu ietekmējošo faktoru identificēšanai un darbības plāna izstrādei, procesu negatīvi ietekmējošo faktou novēršanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Stūriška, E. (2021). EFQM izcilības modeļa ieviešana augstākās izglītības institūcijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 129.lpp.
Keywords EFQM izcilības modelis, EFQM
Keywords in English EFQM excellence model, EFQM
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 10.06.2021 11:46:45