Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Ekonomiskais salīdzinājums daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nesošo konstrukciju būvniecībai Latvijā"
Title in English "Economic comparison of multi-story residental building load - bearing structure construction in Latvia"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Raivo Kalderauskis
Reviewer Arvis Mūrnieks
Abstract Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūtā. Maģistra darba tēma ir Ekonomiskais salīdzinājums daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nesošo konstrukciju būvniecībai Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ekonomisko salīdzinājumu konstrukcijām, aizstājot tradicionālās betona konstrukcijas ar mūsdienīgāko CLT jeb krusteniski līmēto masīvkoka paneļu risinājumu. Darba gaitā tika izpētīta pieejamā informācija par CLT (Cross Laminated Timber) ugunsdrošību un aprēķinu metodiku. Tika apskatīta informācija par CLT būvniecību daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām no pieejamās literatūras angļu valodā, kā arī pētītas ražotāju rokasgrāmatas un standarti. Autors maģistra darba ietvaros veica CLT sienu un pārseguma paneļu nestspējas aprēķinu, kā arī vienkāršotu ugunsdrošības aprēķinu. Datu pārbaudei un salīdzināšanai tika izmantots aprēķinu rīks “Calculatis”. Izmantojot no aprēķiniem iegūto informāciju, autors veica ekonomisko salīdzinājumu pieciem dažādiem konstrukciju tipiem – CLT sienu paneļi, CLT pārseguma paneļi, saliekamie dzelzsbetona sienu paneļi, dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi un dobās betona bloku sienas. Ekonomiskajā salīdzinājumā noskaidrotas katra konstruktīvā materiāla ražošanas, transportēšanas un montāžas izmaksas. No iegūtajiem datiem izsecināts, ka daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībai Latvijā izdevīgākie nesošo konstrukciju materiāli ir dobie betona bloki kombinācijā ar dobiem dzelzsbetona pārseguma paneļiem. Maģistra darba mērķis ir izpildīts – ir izveidots ekonomiskais salīdzinājums tradicionālajām betona konstrukcijām un CLT jeb šķērsām līmētiem masīvkoka paneļiem, kas var kalpot kā informācija konstruktīvā materiāla izvēlē daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībā Latvijā. Maģistra darba apjoms 144 lapas puses, 30 tabulas, 31 attēls, 12 pielikumi, kopējais izmantotās literatūras skaits 32 avoti.
Keywords CLT, ekonomiskais salīdzinājums, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, konstrukcijas
Keywords in English CLT, economic comparison, multi-storey residental buildings, structures
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 22:19:41