Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Kredītriska ietekmes uz banku rentabilitāti novērtējums
Title in English Assessment of Credit Risk Impact on Banks’ Profitability
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Dr. oec. K. Kozlovskis
Abstract Šis pētījums izstrādāts, lai novērtētu kredītu risku banku monetārajā izpildījumā Indijā. Uzsvars tika likts uz šādiem jautājumiem: izprotiet kredītriska novērtēšanas procesu, ko veic komercbankas Indijā, līmeni, līdz kuram komercbankas iedala kategorijās un uzrāda kredītrisku, atzīstiet daudzās procedūras, ko komercbankas veic parādu pārvaldībā, un izpētiet, kā šīs komercbankas uzrauga/novērtē vairāku pieņemto politiku efektivitāti. Tika apkopota svarīga informācija par anketām un nosūtīta komercbankām, kas darbojas Indijā. Savāktie dati tika pārbaudīti, izmantojot aprakstošu statistiku, papildus SPSS (septiņpadsmitajai versijai) tika izmantoti analītiskiem nolūkiem. Rezultāti liecina, ka komercbankām ir spēkā esošas kredītriska pārvaldības sistēmas. Tas notiek, ja tā ietver izpratni par kredītrisku, identifikāciju, izmeklēšanu/novērtēšanu un uzraudzību. Daudzi dati tika saņemti no kredītu biroja, kas ir ļoti iesaistīts klientu vērtēšanā. Galvenais šā pētījuma ierobežojums ir komercbanku atteikums sniegt ar šo jautājumu saistītu informāciju. Respondenti ļoti uzsvēra stingros noteikumus, kas reglamentē šādas informācijas paziņošanu. Norādot, ka šis pētījums attiecas tikai uz kredītrisku, tika ieteikts veikt līdzīgu pētījumu, lai izpētītu citus riskus, kas ietekmē nozari, lai brīdinātu dalībniekus šajā kritiskajā, bet nozīmīgajā nozarē pievērst lielāku uzmanību tam, kā viņi tiecas augt, palielināt un vienlaikus iegūt savu klientu uzticību. Pētījumā mēģināts izpētīt faktoru ietekmi uz banku kredītu efektivitāti, kredītriska novērtēšanas metodi un īpašo rīcību kredītriska pārvaldības jomā attiecībā uz kredītriskiem Indijas komercbankās attiecībā uz kredītriskiem p ≤ 0,05. Pētījumā tika noraidīta Null hipotēze un akceptēta alternatīva hipotēze trim pakārtotajiem pieņēmumiem. Pastāv ļoti laba statistikas apvienība starp faktoriem, kas ir personāla efektivitāte finanšu darījumos kredītu jomā, kredītriska novērtēšanas metode un īpašā rīcība kredītriska pārvaldībā un kredītrisks Indijas komercbankās.
Keywords kredītrisks, kredītriska pārvaldība, monetārajs izpildījums, komercbankas
Keywords in English Credit Risk, Credit Risk Management, Monetary Performance, Commercial Banks
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 14:29:01