Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Adaptronics
Title in original language "Universāla perifērijas slāņa izstrāde atvieglotai piedziņas energoelektronikas vadības koda integrācijai STM32 mikrokontrolleros"
Title in English "Development of a universal peripheral interface for electric drives control code integration on STM32 microcontrollers"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Matīss Stunda
Reviewer Kristaps Vītols
Abstract Darba autors: Ervīns Gailums Darba tema: ¯ Universala perifērijas slēņa izstrāde atvieglotai piedziņas energoelektronikas vadības koda integracijai STM32 mikrokontrolleros Darba veids: Bakalaura darbs ar projekta daļu Studiju programma: Adaptronika Darba zinātniskais vadītājs: ¯ M.sc.ing Matīss Stunda Bakalaura darbā tiek pētīta mikrokontrollera perifērija, tās funkcionalitāte. Izmantojot zema līmeņa piekļuvi reģistriem tā tiek konfigurēta un izveidota programma, kas realizē statora magnētiskā lauka rotācijas vadības signālu sintezēšanu un ģenerēšanu. Darba merķis: Izveidot sistēmu, ar kuras palīdzību iespejams vadīt asinhronā dzinēja invertoru, merīt dzinēja parametrus un tos apstrādāt. Izstrādāt un testēt funkcijas, tās apkopojot bibliotēkā atvieglotai piedziņas koda integrācijai uz mikrokontrollera. Darba uzdevumi: • Izprast perifērijas ierīču darbību un to daudzveidību; • Apgūt dzinēja vadībā lietoto SVPWM algoritmu; ¯ • Izveidot bibliotēku, kas paredzēta ģenerēta vai universāla koda pārnešanai uz mikrokontrolleri; • Pārbaudīt sistēmas darbību vadot asinhrono dzinēju; • Izveidot saskarnes rīku starp lietotāju un sistēmu; • Izstrādāt spiesto plati mikrokontrollera salāgošanai ar pielietojamo invertoru. Darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā tiek veikts teorētiskais apkopojums par izmantojamo motoru vadību, SVPWM priekšrocībam un izpildei nepieciešamajām funkcijām, kā arī apkopota informacija par perifērijas funkcionalitāti, apskatīta iespeja algoritma veidošanai izmantot palgrīkus. Otrajā daļā praktiski izstrādātas statora lauka ģenerēšanai un vadībai paredzētas pamatfunkcijas, izpētīta to ātrdarbība un ierobežojumi, aprakstīti strāvu mērīšanai nepieciešamie elementi, invertora pieslēgšanai mikrokontrollerim nepieciešamās ierīces, un izveidots grafisks lietotāja interfeiss. Rezultātā izstrādāta programmas saskarne ar perifēriju ātrai programmas cikla darbībai, izstrādāta spiestā plate mērījumu un vadības signālu salāgošanai ar mikrokontrollera specifikāciju. arbs kopumā izklāstīts 68 lappusēs, tajā iekļautas 3 tabulas un 43 attēli. Darbā izmantoti 15 literatūras avoti un pievienoti 6 pielikumi.
Keywords STM32, mikrokontrolleri, dzinēja vadība, lauka vektora modulēšana, perifērija, Parka transformācija, C-valoda.
Keywords in English STM32, microcontrollers, induction motor control, space vector modulation, periphery, Park’s transformation, C-language.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 11:36:33