Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Elektrisko transportlīdzekļu tirgus iespējas un izaicinājumi Indijā
Title in English Opportunities and Challenges of Electric Vehicle Market Operations in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer Prof., Dr. oec. Tatjana Tambovceva
Abstract Maģistra darba autors: Dhanush Chandra Kalathur Janarthanareddy Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Dmitrijs Solovjovs Maģistra darba temats: Pakalpojuma uzņēmuma produktu portfeļa stratēģijas izstrāde Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 6 tabulas, 1 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti : avoti 51 angļu, Darbam pievienoti 1 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šajā rakstā sniegts pārskats par elektrisko transportlīdzekļu tirgu Indijā un apspriesti galvenie elektrisko transportlīdzekļu šķēršļi Indijas tirgū un alternatīvi risinājumi. Veicot šo pētījumu, mēs esam veikuši aptauju par elektriskajiem transportlīdzekļiem, kā arī veikta hipotēžu analīze attiecībā uz faktoriem, kas saistīti ar klientu pirkšanas lēmumu, infrastruktūras trūkumu uzlādēšanai, valdības politikas trūkumu, akumulatoru izdevumiem un nomaiņu, izpratnes un zināšanu trūkumu par EV tehnoloģiju. Šajā rakstā tika identificēti daži faktori, kas palīdzēs spēlēt izšķirošu lomu elektrisko transportlīdzekļu tirgū Indijā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Dhanush Chandra, k.j., Dmitrijs, s., (2020). Indijas elektrisko transportlīdzekļu tirgus darbības iespējas un izaicinājumi. Maģistra darbs. Rīga: RTU, FEEM Baltech studiju centrs, studiju programma “Rūpniecības inženierija un vadība” 78 lpp.
Keywords Elektriskie transportlīdzekļi - EV, dzīves cikla novērtējums LCA, oglekļa dioksīds - CO2, transportlīdzeklis uz tīklu - V2G, patērētāja uztveres izvēle, parastā izvēle, valdības politika, litija jonu akumulators, hibrīds, ather, hipotēze.
Keywords in English Electric vehicles- EVs, Life cycle assessment LCA, Carbon dioxide- CO2, Vehicle to grid- V2G, Consumer perception choice, Conventional choice, Government policies , lithium ion battery, hybrid , ather, hypothesis.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 08:09:13