Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Pedagoģiskā komunikācija digitālajā vidē Covid-19 situācijas laikā
Title in English Pedagogical Communication in Digital Environment During the Situation of Covid-19
Department
Scientific advisor Airisa Šteinberga
Reviewer Tatjana Smirnova, Dr.philol.
Abstract Šī maģistra darba nosaukums ir “Pedagoģiskā komunikācija digitālajā vidē Covid-19 situācijas laikā”, un tā autore ir Maija Ločmele. Maģistra darba ietvaros tiek pētīta šī brīža situācija pieaugušo izglītībā, ņemot vērā to, ka pandēmijas dēļ visām izglītojošām aktivitātēm ir jānotiek attālināti. Mācīšanas un mācīšanās procesu pārnešana digitālajā vidē ir bijusi iespējama, pateicoties šobrīd pieejamajiem digitālajiem risinājumiem. Maģistra darba analītiskās daļas ietvaros tika veiktas aptaujas tiem izglītotājiem un audzēkņiem, kas mācību procesos ir piedalījušies pandēmijas laikā. Pētījuma rezultāti parāda, ka izglītošanas procesu pārnešana digitālajā vidē ir radījusi gan tehniska rakstura, gan cita veida izaicinājumus mācību procesu dalībniekiem. Praktiskās daļas ietvaros, savukārt, ir meklēti risinājumi lielākajai daļai no atklātajām problēmsituācijām. Ieteikumi ietver digitālo risinājumu izmantošanu mācību procesā, kā arī padomus, kas balstīti uz teorētiskajā daļā analizēto literatūru. Arī veikto aptauju respondentu ieteikumi mācību procesa uzlabošanai ir ņemti vērā, meklējot risinājumus problēmsituācijām. Tomēr praktiskās daļas apjoms ir ierobežots, jo situācija pieaugušo izglītībā ir labāka nekā sākotnēji bija prognozēts pirms pētījuma izstrādes, līdz ar to risināmo problēmsituāciju nav daudz, kā arī tās atkārtojas šī pētījuma respondentu atbildēs. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām (teorētiskā daļa, analītiskā daļa un praktiskā daļa), secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta, kā arī trīs pielikumiem. Izņemot pielikumus, darba apjoms ir 70 lapaspuses un 21490 vārdi. Izmantotās literatūras sarakstā ir 46 avoti.
Keywords Izglītība pieaugušajiem, pedagoģiskā komunikācija, Covid-19, digitālie rīki un platformas
Keywords in English Adult education, pedagogical communication, Covid-19, digital tools and platforms
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 22:47:12