Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language UI un UX dizaina elementu semiotiska analīze individuāla pasūtījuma produktu tiešsaistes veikalos
Title in English Semiotics of UI and UX Design Elements of Product Customization-Oriented Online Stores
Department
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Agris Ņikitenko, Dr.sc.ing.
Abstract Šis maģistra darbs ir veltīts UI un UX dizaina elementu semiotiskai analīzei individuāla pasūtījuma produktu tiešsaistes veikalos. Šī darba mērķis ir noteikt kuri šo veikalu lietotāja interfeisa elementi ir visefektīvāk kodēti ar to paredzēto nozīmi, atvieglojot un uzlabojot vispārējo lietotāja pieredzi pielāgotu produktu radīšanā. Lai sasniegtu šo mērķi, izpētei tika izmantota jauktas metodes pieeja. Kā pirmā kvalitatīvā pētījuma metode tika izmantota semiotiskā analīze un kā otrā – aptauja. Galvenie semiotiskās analīzes atklājumi norāda, ka, lai uzlabotu lietotāju pieredzi individuāla pasūtījuma veikalos, šo veikalu saskarnē jāizmanto tādi retorikas līdzekļi kā inversija, papildinājumi un iespraudumi. Tos izmanto, lai parādītu vai paslēptu papildu informāciju tajā pašā lapā, kas palīdz produkta radīšanas procesā un nenovērš lietotāja uzmanību. Tika pierādīta arī zīmju nozīme, kas niansēti ilustrē produktus, kā arī mijiedarbības teikumu daudzveidība, kas palīdz aptuveni noteikt gala produkta izskatu. Visbeidzot, anketa pierādīja, ka respondenti dod priekšroku dizainiem, kas ir minimālistiski, bet tomēr smalki izstrādāti un, kuros ir izmantotas īsas instrukcijas ar attēliem, nevis garākiem dizaina ceļvežiem. Funkcionalitātes ziņā tika noteikts, ka lielākas pielāgošanas iespējas piemīt tiešsaistes veikaliem, kuri ir izstrādāti kā viņu pašu platforma un, kurus neuztur tādas e-komercijas platformas kā Shopify vai WooCommerce. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Darba kopējais apjoms ir 91 lpp., neieskaitot 1 pielikumu. To ilustrē 21 attēls un 32 tabulas. Bibliogrāfijā iekļauti 54 atsauces avoti.
Keywords tiešsaistes veikali, UI, UX, semiotika, produktu pielāgošana, e-komercija
Keywords in English online stores, UI, UX, semiotics, product customization, e-commerce
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 16:03:28