Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Nanotechnologies of Materials
Title in original language Dažādos solvotermālos apstākļos sintezētu ZnO pulveru īpašību salīdzinājums
Title in English Synthesis of ZnO powders by various solvothermal methods and comparison of their properties
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Pāvels Onufrijevs
Reviewer Ruta Švinka
Abstract Maģistra darbā aplūkotas ZnO ieguves iespējas, izmantojot solvotermālo un mikroviļņu asistēto solvotermālo metodi, variētas un pētītas iegūtā materiāla īpašības, atkarībā no sintēzes vides – ūdens, metanola un etanola. Papildus ZnO īpašības tika modificētas ievadot sintēzes laikā Li jonus noteiktās, fiksētās koncentrācijās. Eksperimentālā daļa veltīta iegūto mikro- un nanodaļiņu pulveru izpētei, izmantojot rentgenstaru difrakciju, Ramana spektroskopiju, skenējošo elektronu mikroskopiju, induktīvi saistītās plazmas optisko emisiju spektrometriju un veicot fotoluminiscences mērījumus, tai skaitā kinētikas mērījumus. Apskatīta vides un piemaisījuma jonu ietekme uz gala paraugu morfoloģiju un optiskajām īpašībām. Rezultātā iegūts ar Li dopēts ZnO nanokristālisks pulveris, kura ultravioletā spektra apgabala emisijas intensitāte ir palielināta par kārtu, salīdzinot ar nedopētu ZnO nanokristālisku paraugu. Literatūras apskatā apkopota informācija no zinātniskās literatūras avotiem par laika periodu no 2001. līdz 2020. gadam, kas atrodama “Scopus” datubāzē. Literatūras apskats sniedz informāciju par ZnO pielietojumu, ķīmiskajām sintēzes metodēm, kas tiek izmantotas nanokristālisku ZnO pulveru ieguvei. Plašāk apskatīta biežāk izmantotā solvotermālā metode un tās atvasinājums – mikroviļņu asistētā solvotermālā metode. Skaidrota luminiscences parādība, tās raksturojošie parametri. Aplūkota ZnO luminiscence un tās izcelsme, kas saistīta ar materiāla īpašībām. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā un sastāv no 79 lpp. Darbs satur 47 attēlus, 7 formulas, 4 tabulas un tajā ir atsauces uz 128 literatūras avotiem.
Keywords ZnO, solvotermālā sintēze, fotoluminiscence
Keywords in English ZnO, solvothermal synthesis, photoluminescence
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 11:32:52