Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language UV aktivētu TiO<sub>2</sub> un Nb-TiO<sub>2</sub> gāzes sensoru izveide
Title in English Development of UV activated TiO<sub>2</sub> and Nb-TiO<sub>2</sub> gas sensors
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Raivis Eglītis
Reviewer Santa Stepiņa
Abstract UV AKTIVĒTU TiO2 UN Nb-TiO2 GĀZES SENSORU IZVEIDE. Kuzma A., bakalaura darba vadītājs Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas pētnieks, Mg.sc.ing. Raivis Eglītis. Gāzes sensori ļauj novērst apdraudējumu videi, kā arī cilvēka veselībai tādēļ notiek nepārtraukta gāzes sensoru un to īpašību un darbības lauku uzlabošana. Titāna dioksīda gāzes sensora priekšrocība ir tā spēja uzrādīt atbildes reakciju pie normāliem apstākļiem. Baklaura darbā ir apkopota literatūra par pusvadītājiem, gāzes sensoru veidiem, metāla oksīdu pusvadītāju gāzes sensoru darbības principiem un titāna oksīda, kā arī ar niobiju dopēta titāna dioksīda izmantošanu gāzes sensoram. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā ir veikta titāna dioksīda un ar niobiju dopēta titāna dioksīda sintēze un uzklāšana gāzes sensoriem. Sintēzē iegūtās daļiņas ir analizētas ar paraugu raksturošanas metodēm. Ir veikti iegūto gāzes sensoru mērījumi pie dažādiem šķīdinātājiem un apstākļiem. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 48 lappuses. Darbs satur 22 attēlus, 2 shēmas un 49 literatūras avotus.
Keywords Titāna dioksīds, gāzes senosrs, dopēšana ar niobiju, UV gāzes sensori
Keywords in English Titanium dioxide, gas sensors, Nb-doping, UV gas sensors
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 15:32:33