Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language 1,3-Dikarbonilfragments kā aizejošā grupa 2-aizvietotu ciklisko 1,3-dikarbonilsavienojumu sintēzē
Title in English 1,3-Dicarbonyl moiety as a leaving group for synthesis of 2-substituted cyclic 1,3-dicarbonyl compounds
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Inese Mieriņa
Reviewer Kaspars Traskovskis
Abstract 1,3-DIKARBONILSAVIENOJUMI, C-C SAITES ŠĶELŠANA, OGLEKĻA TIPA AIZEJOŠĀ GRUPA Literatūras apskatā (1999. līdz 2019. gads) aprakstītas Lūisa skābju un pārejas metālu katalizētas, oksidējošās un nekatalītiskas C-C saites šķelšanas reakcijas. Bakalaura darbā eksperimentālās daļas ietvaros sintezēti dažādi cikliski bis(1,3-dikarbonil)savienojumi, kas pēc tam reakcijā ar trietilamonija formiātu pārvērsti par 2-aizvietotiem cikliskiem 1,3-dikarbonilsavienojumiem, otrs cikliskā 1,3-dikarbonilsavienojuma fragments funkcionē kā aizejošā grupa. Pētītas arī 3,3’-(3,4-dimetoksibenzilidēn)bis(4-hidroksikumarīna) reakcijas ar p-nitroanilīnu un p-anizidīnu. Iegūti 9 jauni savienojumi, kuru struktūras pierādītas, izmantojot KMR spektrus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 65 lpp. Darbs satur 50 shēmas, 8 tabulas, 4 attēlus un tajā izmantoti 58 literatūras avoti.
Keywords 1,3-DIKARBONILSAVIENOJUMI, C-C SAITES ŠĶELŠANA, OGLEKĻA TIPA AIZEJOŠĀ GRUPA
Keywords in English 1,3-DICARBONYLCOMPOUNDS, C-C BOND CLEAVAGE, CARBON TYPE LEAVING GROUP
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 11:39:46