Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pandēmijas ietekmes uz uzņēmumu darbību Latvijā novērtēšanas projekts
Title in English Project of Evaluation of Impact of the Pandemic on Business in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer U.Citskovskis
Abstract Anotācija Smiltenis O. Pandēmijas ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā. Bakalaura darbs / O. Smiltenis L. Budņiks.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 60 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 14 tabulas un 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 48 avoti. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt, pandēmijas ietekmi uz uzņēmumiem un kādi tehnoloģiskie jaunumi ir nepieciešami uzņēmuma optimizācijai, pilnveidošanai un izstrādāt plānu to ieviešanai. Analītiskajā daļā, izmantojot salīdzināšanas metodi, M.Portera 5 spēku modeli, kā arī SVID analīzi tika apskatīta uzņēmumu ārējā vide, to pārstāvētās nozares un arī paši uzņēmumi. Tika izvirzītas dažas problēmas, kurām nepieciešams rast risinājumu – nepieciešamība pēc kases aparāta, klientu apkalpošanas darbības optimizācija. Pētījuma daļā, izmantojot kvantitatīvās izpētēs metodes, anketēšanu , praktisko eksperimentu, šīs problēmas tika sīkāk izpētītas, kā arī izvirzīti daži to iespējamie risinājumi. Aprēķinu daļā tika veikta problēmu padziļināta analīze un nepieciešamo risinājumu izstrādāšana. Tika aprēķinātas izmaksas problēmu novēršanai un veikto investīciju atpelnīšanās laika periods. Papildus tam, tika izveidots plāns kā tehnoloģiskos risinājumus ieviest uzņēmuma ikdienā. Izstrādājot bakalaura darbu tika secināts, ka SIA “Baltic Ring 333” nepieciešams veikt tehnoloģisko jaunumu ieviešanu COVID – 19 pandēmijas seku mazināšanai. Saīsinot klientu apkalpošanas laiku.
Keywords COVID-19 Pandēmija, pandēmijas ietekmi uz uzņēmumiem
Keywords in English COVID-19 Pandemic, impact of the pandemic on companies
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 07.06.2021 09:03:19