Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language IEEE 802.11n signālu darbības izpēte un novērtējums
Title in English Evaluation and investigation of IEEE 802.11n signal performance
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jurģis Poriņš
Reviewer I.Lavrinoviča
Abstract IEEE 802.11n signālu darbības izpēte un novērtējums. Darba autors - Kristaps Rubuls, telekomunikāciju studiju programmas bakalaurants, RTU. Zinātniskais vadītājs - prof. Jurģis Poriņš, Dr.sc.ing, RTU. Darbā veikta gan teorētiskās literatūras analīze, gan arī realizēts eksperiments saistībā ar tēmu. Pētnieciskā darba galvenās problēmas: pirmkārt, vai palielinoties distancei, pavājināsies signāla izplatība, konkrētāk, signāla līmenis, otrkārt, vai signāla izplatību būs iespējams ietekmēt, ceļā izvietojot signālu atstarojošus šķēršļus. Darba teorijas daļā tika padziļinātāk pētīts IEEE 802.11 standarts, tā tehnoloģiskā arhitektūra, apskatītas piedāvātās funkcijas un izpētīti bezvadu vides un iekārtu darbības principi, kā arī aplūkotas MAC slānī definētās izmaiņas un labojumi priekš bezvadu pārraides realižēšanas un, visbeidzot, analizēta standartā izveidotā IEEE 802.11n specifikācija. Darba praktiskajā daļā kopumā tika veiktas 50 signāla izplatības simulācijas 5 dažādās vidēs, kur katra vide tika simulēta 10 reizes, izmantojot “NetSpot” datorprogrammu. Katrā simulācijā tika mērīts uztvertais signāla līmenis konkrētos atskaites punktos atkarībā no distances starp AP un STA, kur no katras vides iegūtie dati rezultātā tika savstarpēji arī salīdzināti. Darba ietvaros tika secīgi paveikti uzskaitītie darba uzdevumi un līdz ar to tika sasniegti arī definētie darba mērķi. No darba gaitā veiktajām simulācijām un iegūtajiem rezultātiem bija novērojams, ka darbā definētās pētāmās problēmas izpildījās. Eksperimenta laikā bija novērojamas arī dažādas ar signāla izplatību saistītas parādības konkrētajās simulācijas vidēs. Kopumā eksperimentā bija novērojamas arī dažādas ar metodiku saistītas problēmas un nepilnības attiecībā uz iegūtajiem rezultātiem. Kopējais darba apjoms: 95 lappuses. Attēlu skaits: 74 attēli. Tabulu skaits: 5 tabulas. Izmantoto literatūras avotu skaits: 35 avoti.
Keywords IEEE 802.11, 802.11n, 802.11n signāla izplatība
Keywords in English IEEE 802.11, 802.11n, 802.11n signal environmental penetration
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 06.06.2021 22:57:29