Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Vēja elektrostaciju normatīvā bāze
Title in English Normative basis of wind power stations
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Rahims Geidarovs
Reviewer Oļegs Sļiskis
Abstract Bakalaura darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmā nodaļā tiek vispārēji apskatīti vēja elektrostaciju attīstības vēsture, mūsdienās Latvijā un ārpus tās, otrā, vēja elektrostacijas darbības princips un galveno mezglu raksturojums, trešā, vēja elektrostaciju ietekme uz vidi un cilvēku, ceturtajā, normatīvie akti VES būvniecībai un piektā nodaļā VES būvniecība un uzturēšana. Darba apjoms ir 50 lappuses, tas satur 11 attēlus, kā arī ir dotas 30 atsauces uz informācijas avotiem.
Keywords vidspriegums, zemspriegums, vējš, vēja elektrostacija, ģenerators, vēja parks, valsts, likumi, normatīva bāze, turbīna, flora, fauna, Ministru kabineta noteikumi, spārni, vēja ātrums, sadale, transformators, lāpstiņas, flora, fauna, vibrācijas, ietekme, normatīvie akti
Keywords in English medium voltage, low voltage, wind, wind power plant, generator, wind farm, state, laws, regulatory framework, turbine, flora, fauna, Cabinet regulations, wings, wind speed, distribution, transformer, blades, flora, fauna, vibration, impact, regulations
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 06.06.2021 10:29:56