Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Reciklētu polimēru un rapšu salmu kompozītu izveide un raksturošana
Title in English Development and characterization of recycled polymer and rapeseed straw composites
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Jānis Zicāns
Reviewer Madara Bārtule
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā tiek aprakstītas dabas šķiedru raksturīgās īpašības, ķīmiskais sastāvs, dabas šķiedru sagatavošana un ķīmiskā apstrāde. Tiek aplūkota modifikatoru izmantošana, lai savienotu dabas šķiedru ar reciklēta polipropilēna matricu un citu piedevu vai ķīmiski modificētu rapšu šķiedru izmantošana, veidojot dabas šķiedru polipropilēna kompozītus, kā arī izpētītas polipropilēna pārstrādes tehnoloģijas. Darba eksperimentālā daļā tika izpētītas rapšu šķiedru struktūras un termiskās īpašības. Tika veikta ķīmiskā modifikācija RŠ. Iegūtajiem rapšu šķiedru polipropilēna kompozītiem izpētītas kalorimetriskās, termiskās un stiprības-deformatīvās īpašības. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 57 lappuses, 32 attēlus, 7 tabulas. Darbā izmantoti 35 literatūras avoti.
Keywords RAPŠU ŠĶIEDRAS (RŠ), RECIKLĒTS POLIPROPILĒNS (rPP), RAPŠU ŠĶIEDRU KOMPOZĪTMATERIĀLS, DABAS ŠĶIEDRU ĶĪMISKĀ APSTRĀDE, TERMISKĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS.
Keywords in English RAPESEED FIBER (RF), RECYCLED POLYPROPYLENE (rPP), RAPESEED FIBRE COMPOSITE, CHEMICAL MODIFICATION OF NATURAL FIBER, THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 23:20:50