Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Uzņēmumu digitālās attīstības ietekme uz darbības finanšu rādītājiem
Title in English Impact of Company’s Digital Maturity on Operational Financial Indicators
Department
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Dr. oec. Irina Voronova, IEVF
Abstract Digitalizācijas rezultātā ir radīti dažādi tehnoloģiskie risinājumi, kas atvieglo uzņēmējdarbības procesus un palīdz uzņēmumiem notvert vērtību. Ir izmainījušās arī patērētāju gaidas, mudinot uzņēmējus ieguldīt savu klientu pieredzes uzlabošanā, tomēr uzņēmumu digitālās attīstības pakāpes ir dažādas. Digitālās attīstības ietekme uz uzņēmuma darbības finanšu rādītājiem ir temats ar plašām pētniecības iespējām. Darba gaitā autore aprakstīja darba aktualitāti un teorētisko pamatojumu – zinātniskās literatūras un citu avotu izpēti par biznesa modeli, tā digitālo transformāciju un digitālās attīstības novērtēšanas iespējām, intervēja kolēģus revidentus par datu analīzes un digitalizācijas nozīmi un ietekmi uz revīzijas darbu. Praktiskajā daļā autore izstrādāja datu analīzes rīku Microsoft Excel VBA vidē, anketēja uzņēmumus to digitālās attīstības līmeņa noteikšanai un veidoja atskaites, izmantojot izveidoto rīku. Datu vizualizācija datu analīzei veikta arī ar Microsoft Power BI programmatūru, un darba nobeigumā tika izteikti priekšlikumi par rīka pilnveidošanas un turpmākās izmantošanas iespējām un veikti secinājumi. Darbs sastāv no 60 lappusēm, 31 attēla, 7 tabulām, 9 formulām, 3 pielikumiem un 27 informācijas avotiem.
Keywords Biznesa modelis, digitālā transformācija, vērtības noturēšana, digitālā attīstība
Keywords in English Business model, digital transformation, value capture, digital development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 13:38:21