Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Izejvielu un gatavo preču uzskaites un kontroles uzlabošanas iespējas ķīmijas ražošanas uzņēmumos.
Title in English Accounting Improvement and Control of Finished Goods and Raw Materials in Chemical Manufacturing Companies.
Department
Scientific advisor Sergejs Bratarčuks
Reviewer Docents, Dr.sc.ing. V.Lapkovskis
Abstract Maģistra darba autors Igors Suhoverhovs izstrādāja darbu par tēmu “Izejvielu un gatavo preču uzskaites un kontroles uzlabošanas iespējas ķīmijas ražošanas uzņēmumos”. Maģistra darba mērķis ir izstrādātas un pamatotas rekomendācijas ķīmijas ražošanas uzņēmumiem ar preču uzskaites un to kontroles pilnveidošanas iespējām uzņēmumu noliktavās. Darba autoram ir praktiskā pieredze lielu ķīmijas ražošanas noliktavu un lielu sadales noliktavu saimniecībā, kā arī sadales loģistikas darbā, pamatā, plānojot un organizējot bīstamu ķīmisku vielu uzglabāšanu un transportēšanu izmantojot sauszemes, jūras, kā arī gaisa transporta veidus. Darba mērķis tika īstenots pētot un analizējot ķīmijas nozari kopumā, un ar to saistītos atsevišķu uzņēmumu datus. Tika pētīti finanšu, kā arī ar ražošanas un preču apriti saistītie dati noliktavās, kā arī dažādos loģistikas procesos un loģistikas tīklā kopumā. Maģistra darba izstrādes un izpētes rezultātā tiek piedāvāti iespējamie tehniskie risinājumi un paņēmieni ar darba tēmu saistīto procesu uzlabošanā. Pētījumā tiek secināts, ka izejvielu un gatavo preču ķīmijas ražošanas, kā arī citos līdzīgos, ar ķīmijas ražošanu saistītos uzņēmumos ar lielu preču apgrozību ir iespējama procesu pilnveidošana, lai efektīvāk kontrolētu un uzskaitītu preču apriti uzņēmuma iekšēja, kā arī tā ārējā vidē. Maģistra darbs satur trīs nodaļas ar 10 apakšnodaļām, tā apjoms ir 91 lapaspuses, iekļauti 44 attēli un 11 tabulas. Darbā izmantotas 97 atsauces, 7 bibliogrāfiskā saraksta vienības un tam pievienoti 2 pielikumi.
Keywords Ražošana Sadale Komplektēšana Uzskaite Automatizācija
Keywords in English Production Distribution Accounting Automation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 03.06.2021 12:21:04