Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Apģērbu 3D virtualizācijas automatizētajās sistēmās
Title in English 3D Clothing Virtualization in CAD Systems
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Eugenija Strazdiene
Reviewer Mg.art. Juta Ķimenīte IK J.Kimenite, dizainers-konstruktors
Abstract Aleksandra KOZLOVA “Apģērbu 3D virtualizācijas automatizētajās sistēmās” [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2021., 91 lpp. Atslēgvārdi: 3D sistēmas, Lectra, CLO3D, manekeni, CAD/CAM, virtuālā drapējums, virtualizācija, apģērba projektēšana, KES-f, FAST. Darba mērķis ir automātisko 3D apģērbu dizaina sistēmu iespēju salīdzinājums. Bakalaura darbs satur ievadu, 4 nodaļas, kuros iekļautas teorētisku un praktisku daļu, un secinājumus. Darbā tiek apskatīti un izpētīti tekošo situāciju par 3D programmu pielietošanu, izpētīti dažāda lieluma ķermeņa formas, apskatīta situāciju pasaulē, kā attīstās 3D programmu izmantošanas aktualitāte, izveidots virtuālais manekens izstrādājuma izmēģināšanai un izpētīti izstrādājuma materiālu īpašību. Ievadā dotas ieskats tēmas aktualitāte, pētāma problēma, formulēts darba mērķis, definēti darba uzdevumi, uzrakstīts izvēles iemesls. Teorētiskajā daļā apkopota informācijas par CAD sistēmu izmantošanas apģērbu ražošanā, virtuālā auduma simulācija, virtuālais manekens un 3D tehnoloģiju apģērbi. Apskatīti mērīšanas sistēmas: KES-f (Kawabata Audumu novērtēšanas sistēma) un FAST (Fabric Assurance ar vienkāršu sistēmu). Praktiskajā daļā tika pārskatītas 3D programmas Lectra un CLO3D, pēc bāzes un individuālajiem parametriem tika izveidota manekena, Lectra un CLO3D programmās tika izveidoti svārki un veikts simulācijas process, kā arī tika atlasīti piemēroti materiāli virtuālajai drapēšanai. Bakalaura darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma daļā. Darbs sastāv no 91 lappuses pamatsadaļās, tajā iekļautas 14 tabulas un 73 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā 42 informācijas avoti, kuros iekļautas grāmatas, publikācijas un interneta resursi.
Keywords 3D sistēmas, Lectra, CLO3D, manekeni, CAD/CAM, virtuālā drapējums, virtualizācija, apģērba projektēšana, KES-f, FAST.
Keywords in English 3D systems, Lectra, CLO3D, mannequin, CAD/CAM, virtual drape, virtualization, clothing design, KES-f, FAST.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 23:35:42