Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Korporatīvās sociālās atbildības ietekmes uz darbības rezultātiem Austrālijas bankās novērtējums
Title in English Assessment of the impact of corporate social responsibility on the business performance of Australian Banks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer K. Freimanis
Abstract Bakalaura darba autors: Cloe Ann Montoya Bakalaura zinātniskais vadītājs: profesora asistente Inga Eriņa Bakalaura darba temats: Korporatīvās sociālās atbildības ietekmes uz Austrālijas banku sniegumu novērtējums Bakalaura darbs rakstīts: angļu valodā, tajā ietilpst ievads, teorētiskās un pētniecības daļas, secinājumi un priekšlikumi, atsauces, kā arī pieci pielikumi. Atsauču saraksts sastāv no sešdesmit diviem avotiem. Tēze kopā sastāv no 73 lappusēm, tajā ietilpst divdesmit ilustrācijas un trīs tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā iekļauti sešdesmit trīs pielikumi angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika novērtēta korporatīvās sociālās atbildības informācijas izpaušanas ietekme uz bankām, kas iekļautas Austrālijas biržā, kuru biznesa snieguma rādītāji attiecas uz finanšu rādītājiem, 2016. un 2017. finanšu gadā. Tika testētas trīs hipotēzes, divas no tām pārbaudīja, vai 2016. un 2017. gadā tika ietekmēts uzņēmējdarbības sniegums, un pēdējā pārbaudīja ietekmi pēc gada. Šķērsgriezuma regresijas rezultāti uzrādīja nenozīmīgu pozitīvu koeficientu attiecībā uz pirmo un trešo hipotēzi un nenozīmīgu negatīvu koeficientu attiecībā uz otro hipotēzi. Šajā pētījumā secināts, ka korporatīvās sociālās atbildības ietekme uz uzņēmumu sniegumu 2016. gadā un viena gada nobīdē no 2016. gada līdz 2017. gadam bija nenozīmīga un pozitīva, un ka uzņēmumu sociālās atbildības ietekme uz uzņēmējdarbības sniegumu 2017. gadā bija nenozīmīga un negatīva. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Montoya C. (2021) Korporatīvās sociālās atbildības ietekmes uz darbības rezultātiem Austrālijas bankās novērtējums. Bakalaura darbs/C. Montoya, I. Eriņa. - Rīga: RTU bakalaura akadēmiskā studiju programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana". 73 lpp.
Keywords Korporatīva, sociāla, atbildība, Austrālijas bankas, Austrālijas birža, biznesa sniegums, bizness, finanšu rādītāji, šķērsgriezuma regresija
Keywords in English Corporate, Social, Responsibility, Australian Banks, Australian Stock Exchange, Business Performance, Business, Financial Ratios, Cross-sectional Regression
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 22:54:15