Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language Ražošanas procesu pilnveide AS “Nord Steel” efektivitātes un konkurētspējas palielināšanai
Title in English Improvement of Production Processes to Increase the Effectiveness and Competitiveness of “Nord Steel” JSC
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer Gundars Kokins, PhD cand.
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorijas un pētījuma daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., iekļauti 34 attēli, 21 tabula, pievienots 1 pielikums. Darba izstrādei izmantotas 83 literatūras un avotu vienības angļu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus ražošanas procesu pilnveidošanai, palielinot efektivitāti un konkurētspēju izmantojot zudumu samazināšanas pieeju. Lai sasniegtu mērķi, darba pirmajā daļā tika caurskatītas un analizētas zinātniskās publikācijas par zudumu samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot metodēm par motivācijas veicināšanu un procesa uzlabošanu. Darba otrajā daļā tiek aprakstīta procesa uzlabošanas metodoloģija un zudumu identifikācija, izmantojot Vērtību plūsmas karti un “Waste walk” jeb praktisko vizīti uzņēmumā. Tiek veikta datu analīze motivācijas sistēmas izveidei un atmaksāšanas nosacījumu analīzei metāla liekšanas un velmēšanas iekārtām. Darba trešā daļa ir veltīta tam, lai izstrādātu priekšlikumus zudumu samazināšanai. Ir izstrādāti detalizēti priekšlikumi par to, kādai būtu jābūt jaunajai finansiālās motivācijas sistēmai, un par to, kā risināt saistītās problēmas par liekšanas un velmēšanas iekārtu atmaksāšanos. Svarīgākie secinājumi, kas izriet no pētījuma,ir šādi: tiek identificēti 10 ražošanas zudumi, kurus var samazināt; montāžas nodaļas darbiniekiem trūkst motivācijas; velmēšanas un liekšanas mašīnas ikgadējie slodzes plāni un uzņēmuma piemērotais atmaksāšanās termiņš ir pārāk optimistisks. Pamatojoties uz veikto analīzi un secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi: izveidot nepārtrauktu uzlabojumu ideju dēli, lai veicinātu darbinieku ideju ģenerēšanu; izmantot priekšrocību/vērtību pieeju apvienojumā ar prēmijām motivācijas uzlabošanai; piemērot 3 gadus ilgu atmaksāšanas periodu velmēšanas iekārtām un nenoteikt liekšanas mehānisma atmaksāšanās termiņu, jo uzņēmumā ir tehnoloģiska nepieciešamība pēc šīs iekārtas.
Keywords Ražošanas procesu pilnveide; zudumu samazināšana; efektivitātes pilnveide; konkurētspējas pilnveide
Keywords in English Improvement of production processes; waste reduction; improvement of effectiveness; improvement of competitiveness
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 20:48:41