Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Pensiju sistēmas modelēšanas un to aktuāra analīze
Title in English Modeling and Actuarial Analysis of the Pension System
Department
Scientific advisor Andrejs Matvejevs
Reviewer asoc. profesore Marina Kudinska, LU
Abstract Bakalaura darba “Pensiju sistēmas modelēšana un to aktuāra analīze” mērķis ir izpētīt Latvijas pensiju sistēmas darbības pamatprincipus un svarīgākus rādītājus, lai, balstoties uz tiem, izveidot universālo pensiju kalkulatoru, kas lietotājiem būtu noderīgs uzkrāto pensiju kapitālā aprēķināšanai. Darbs sadalīts trīs daļās. Pirmā daļā ir apskatīti Latvijas pensiju sistēmas teorētiskie aspekti, iekļaujot Pensiju sistēmas vispārējo raksturojumu, sociālas apdrošināšanas pamaprincipus un privāto pensiju apdrošināšanas jēdzienu. Otrajā daļā tiek analizēti Latvijas Pensiju reformas mērķi un noskaidrots, kad Latvijas valsts pensiju sistēmai izdosies sasniegt Pensiju reformas koncepcijā izvirzīto mērķi. Šī nodaļā ir apskatīti galvēnie pensiju izmaksas kritēriji, veikta ekonomisko un demogrāfisko rādītāju analīze un prognoze, kas tieši ietekmē pensiju sistēmas turpmāko stāvokli. Trešā daļa ir praktiskā un tajā tiek veikta vecuma pensijas lieluma modelēšana nākotnē un to realizācija MS Excel vidē ar VBA palīdzību. Turklāt ir izveidots pensiju kalkulators, kurš ir paredzēts, lai aprēķinātu, cik liela daļa no ienākumiem var būt nepieciešama, lai veiktu uzkrājumus, lai sasniegtu izvirzīto pensijas mērķi. Kalkulators tika izstrādāts, pamatojoties uz svarīgākiem ekonomiskiem faktoriem un šī nodaļā tiek aprakstīti to darbības pamatprincipi un realizācijas paņemieni. Darba nobeigumā tiek izteikti secinājumi un sniegti priekšlikumi gan par Latvijas pensiju sistēmas darbību, gan par Bakalaura darba praktiskās daļas rezultātiem. Darba apjoms ir 53 lappuses, kurās ietilpst 11 attēli, 2 tabulas, 18 informācijas avoti, 9 formulas un 2 pielikumi.
Keywords Pensiju sistēma, pensiju apdrošināšana, aktuāra analīze.
Keywords in English Pension System, pension insurance, actuarial analysis.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 18:55:41