Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Mājsaimniecības sektora enerģijas patēriņa analīze un attīstība jauno tehnoloģiju kontekstā"
Title in English "Analysis of household energy consumption and development in the context of new technologies"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Toms Prodaņuks
Reviewer Agris Kamenders
Abstract Bakalaura darba autore Kristiāna Andersone izstrādāja darbu ar tēmu „Mājsaimniecības sektora enerģijas patēriņa analīze un attīstība jauno tehnoloģiju kontekstā”. Bakalaura darba mērķis ir veikt sabiedrības novērtējuma analīzi par atjaunojamiem energoresursiem un viedajām energosistēmām, ko iespējams izvērtēt ar aptaujas anketas palīdzību. Galvenie darba uzdevumi ir: 1. Veikt literatūras analīzi par: • Mājsaimniecības sektora vispārējo raksturojumu un enerģijas patēriņu; • Mājsaimniecībām pieejamo enerģijas ražošanas tehnoloģijām; • Mājsaimniecības sektora enerģijas ražošanas tehnoloģiju attīstību. 2. Izstrādāt aptaujas anketu par atjaunojamo energoresursu un viedo energosistēmu tehnoloģiju novērtējumu; 3. Veikt viedo tehnoloģiju rezultātu analīzi izmantojot divu faktoru un daudzfaktoru regresijas analīzes metodiku; 4. Veikt AER tehnoloģiju novērtējumu ar daudzkritēriju lēmuma pieņemšanas analīzes metodiku; 5. Apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, veikt secinājumus. Darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām un kopā no 80 lappusēm, kur pielikumi un izmantotā literatūra veido 12 lappuses. Darbā iekļauti 33 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras skaits ir 56 avoti. Darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par vienu no tautsaimniecības sektoriem – mājsaimniecības, kur tiek aplūkoti tās raksturojošie indikatori enerģijas kontekstā. Tiek raksturotas jau esošās mājsaimniecības ražošanas tehnoloģijas, piemēram, biomasas katli, saules paneļi un kolektori, siltumsūkņi, taču teorētiskās daļas beigās tiek aplūkots vēl jauns koncepts Latvijā - hibrīdās un viedās enerģijas sistēmas. Darba autora izveidotā anketa ir praktisks veids, kā noskaidrot, vai jaunas tehnoloģijas ieviešana būs aktuāla mājsaimniecību iedzīvotājiem, kas ļauj arī saprast galvenos šķēršļus un barjeras. Pētījuma gaitā apstiprinājās, ka cilvēku izpratne par atjaunojamiem energoresursiem un viedajām energosistēmām ir vājā līmenī, taču attiecībā uz sistēmas ieviešanu savā mājsaimniecībā, galvenokārt vērojama pozitīva attieksme.
Keywords mājsaimniecības sektors, atjaunojamie energoresursi, viedās energosistēmas
Keywords in English household sector, renewable energy sources, smart energy systems
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.06.2021 16:15:55