Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Ēku energoefektivitāte un ilgtspējīgas ēku atjaunošanas iespējas Jūrmalā
Title in English Energy Efficiency of Buildings and Sustainable Building Renovation Opportunities in Jurmala
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Prof. T.Tambovceva
Abstract Maģistra darba tēma ir aktuāla pilsētas attīstības plānotājiem, jo zems energoefektivitātes līmenis rada gan energoapgādes drošības, gan ilgtspējas, gan konkurētspējas riskus, taču šī līmeņa paaugstināšana ir ātrākais un izmaksu ziņā efektīvākais risku samazināšanas veids, vienlaicīgi radot papildu darbavietas un veicinot ekonomikas izaugsmi. Darbā tika izvērtēta esošā situācija un izstrādāts situācijas pētījumu par ēku atjaunošanas iespējām, kas sniegtu atbalstu Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2023. – 2029.gadam izstrādē un varētu uzlabot Jūrmalā esošā dzīvojamā fonda un sabiedrisko ēku energoefektivitātes palielināšanu. Darba teorētiskajā daļā tika apskatīta ēku energoefektivitātes būtība, ka tā iespaido patērētāju, ēkas īpašnieka izmaksas par savu mājokli, turklāt izskatīti jaunu ēku būvniecības veidi, un iespējas, lai nodrošinātu ekonomiskus un videi draudzīgus mājokļus. Pētījuma analītiskajā daļā tika analizēts Eiropas Savienības un Latvijas normatīvais regulējums, prasības un tehnoloģijas, kas ir svarīgas, lai sasniegtu energoefektīvu mājokli, kā arī izvērtēta esošā situācijā valstī, pašvaldībās, un konkrēti arī Jūrmalā. Praktiskajā daļā tika analizēti iespējamie risinājumi energoefektīvai būvniecībai un plānošanas principi, kā arī pastāvošie šķēršļi to realizācijai. Maģistra darba ceturtajā daļā tika izvērtēta Jūrmalas pilsētas esošā ilgtspējīgas attīstības situācija un iespējas pārmaiņām, salīdzinot ar situāciju Eiropas Savienībā, un izstrādāts situācijas pētījums ar priekšlikumiem, lai uzlabotu pašvaldības dzīvojamo fonda attīstību un veicinātu energoefektīvu mājokļu būvniecību, kā arī nodrošinātu drošu pilsētas vidi un kvalitatīvu dzīvesvietu, sekmējot ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un ilgtspējīgus ēku atjaunošanas risinājumus Jūrmalā. Darba apjoms ir 115 lapas, ietverot 12 tabulas, 18 attēli 6 formulas un 7 pielikumus. Darba autors: Guntars Avots Darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Tatjana Survilo
Keywords ēku energoefektivitāte, dzīvojamais fonds, mājoklis, Jūrmala, attīstības iespējas, ilgtspējīga ēku atjaunošana, dzīvokļu īpašnieku kopība
Keywords in English energy efficiency of buildings, housing fund, Jurmala, housing, development opportunities, sustainable renovation of buildings, community of apartment owners
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 23:26:57