Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Tehniskie līdzekļi satiksmes drošības uzlabošanai un to izvērtējums Salaspilī"
Title in English "Technical Means for Traffic Safety Improvement and Their Evaluation in Salaspils"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ilze Rozentāle
Reviewer Elmārs Daniševskis SIA "E. Daniševska birojs" Valdes loceklis
Abstract Maģistra darba tēma – “Tehniskie līdzekļi satiksmes drošības uzlabošanai un to izvērtējums Salaspilī”. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas satiksmes drošības rādītāju uzlabošanai Salaspils pilsētas teritorijā, kas tiek bāzētas uz teorētiskajā daļā apskatītajiem tehniskajiem līdzekļiem un apsekošanas laikā iegūtajiem datiem. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek apkopota informācija par dažādiem veidiem, kā uzlabot satiksmes drošības līmeni. Tiek apskatītas vairākas iespējamās satiksmes mierināšanas metodes, satiksmes organizācijas risinājumi pilsētvidē un satiksmes aprīkojums, kas orientēts uz mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību. Analītiskajā daļā, balstoties uz tehniskās apsekošanas laikā iegūtajiem datiem, tiek analizēts satiksmes drošības līmenis un esošie tehniskie līdzekļi satiksmes drošības uzlabošanai. Mazākas nozīmes satiksmes mezgli tiek analizēti, veicot teritorijas vizuālu apsekošanu, bet intensīvākajos ceļu mezglos papildus veikts satiksmes drošības līmeņa aprēķins. Vadoties pēc aprēķinu rezultātiem un secinājumiem, tiek sniegtas rekomendācijas par iespējamiem uzlabojumiem satiksmes infrastruktūrā. Maģistra darba uzdevumi: 1.Iepazīties ar pieejamo literatūru, zinātniskajiem darbiem, standartiem, specifikācijām un pētījumiem par dažādiem satiksmes drošību uzlabojošiem risinājumiem. 2.Veikt Salaspils teritorijas apsekošanu un, kur nepieciešams, satiksmes intensitātes uzskaiti, apkopot iegūto informāciju un veikt nepieciešamos aprēķinus, lai noteiktu satiksmes drošības līmeņus. 3.Veikt esošās satiksmes organizācijas, kā arī citu satiksmes drošības pasākumu tehnisko novērtējumu un izdarīt secinājumus. 4.Izstrādāt rekomendācijas, pamatojoties uz iegūtajiem datiem un izpētītajiem literatūras avotiem. Maģistra darbs sastāv no 105 lapām, 33 tabulām, 62 attēliem un 10 pielikumiem. Tika izmantoti 44 informācijas un literatūras avoti.
Keywords Satiksmes drošība, satiksmes mierināšana, transporta infrastruktūras elementi
Keywords in English Traffic safety, traffic calming, elements of transport infrastructure
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 23:26:00