Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Pieprasījuma modelēšanas un prognozēšanas lietošana e-komercijas uzņēmuma pārdošanas uzlabošanai
Title in English Application of Modelling and Forecasting in the Improvement of Enterprise E-commerce Sales
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Vitālijs Boļšakovs
Reviewer Dr. sc. ing. Antons Patļins
Abstract Darba mērķis ir izpētīt modelēšanas un prognozēšanas pielietošanu e-komercijas uzņēmumos un izveidot modeli efektīvai pieprasījuma modelēšanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek izpētīta literatūra par pieprasījuma modelēšanu un prognozēšanu e-komercijas uzņēmumos, ir analizētas un aprakstītas literatūrā piedāvātās metodes pieprasījuma modelēšanai. Tiek izveidota gadījuma izpēte un formulēta risināmā praktiskā problēma. Ir izvēlēts piemērotākais paņēmiens praktiskās problēmas risināšanai, kā arī ir izstrādāts pieprasījuma prognozēšanas modelis un modelis ar testēšanas paņēmieniem. Darba nobeigumā ir analizēti iegūtie eksperimentālie rezultāti un veikti secinājumi. Darbā ir pielietotas tādas pētīšanas metodes kā salīdzinošā analīze, sistematizēšana, empīriskā pētījuma metode, analītiskā modelēšana un lēmumu pieņemšanas metodes. Pētījumā ir piedāvāts jauns uz XGBoost balstīts prognozēšanas modelis ar nosaukumu 3X-XGBoost, kurā tiek ņemtas vērā datu sēriju pārdošanas iezīmes un būtiskākās tendences. Iegūtie eksperimenta rezultāti parādīja, ka 3X-XGBoost pārspēj citus modeļus, norādot, ka 3X-XGBoost ir sniedzis teorētisku atbalstu e-komercijas uzņēmuma pārdošanas prognozēm un var kalpot par atsauci prognozēšanas modeļu izvēlē. E-komercijas uzņēmumam ir ieteicams izvēlēties atšķirīgus prognozēšanas modeļus dažādām precēm, nevis izmantot vienu modeli. Darba apjoms - 56. lpp., 10 tabulas, 19 attēli.
Keywords modelēšana prognozēšana e-komercija pieprasījuma modelēšana pieprasījuma prognozēšanas modelis XGBoost 3X-XGBoost ARIMA
Keywords in English demand modelling forecasting e-commerce automated model sales features XGBoost 3X-XGBoost ARIMA
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 21:54:51