Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmas un risinājumi dalītu zemes un ēku īpašuma tiesību gadījumā Indijā
Title in English Problems and solutions of real estate valuation in terms of divided ownership rights of land and buildings in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ģirts Zariņš
Reviewer Dr. Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darbs “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANAS PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI DALĪTU ZEMES UN ĒKU ĪPAŠUMA TIESĪBU GADĪJUMĀ INDIJĀ. Maģistra darba mērķis ir analizēt problēmas, kas rodas, vērtējot nekustamo īpašumu Indijā, ja īpašumtiesības ir dalītas. Maģistra darba hipotēze: Lai sekmīgi vērtētu dalīto īpašumu Indijā, ir jāuzlabo normatīvais regulējums. Maģistra darbā izmantotā metodoloģija: darbā izstrādē tika izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās metodes. Primārie dati tika iegūti, veicot aptauju starp Indijas nozares profesionāļiem, sekundārie dati, iegūti analizējot nekustamā īpašuma tirgu Indijā un analizējot nekustamā īpašuma tirgus tiesisko regulējumu Indijā, analizējot teorētiskos aspektus no dalītajām īpašumtiesībām dažādās valstīs un jo īpaši Indijā, kā arī īpašumu tiesību nodošanas problēmas un īpatnības. Maģistra darbu var izmantot dalītu nekustamā īpašumtiesību vērtēšanas ietvara attīstībai, kā arī dalīta īpašuma attiecību vērtēšanas ietvara salīdzināšanai ar citām valstīm. Turklāt Maģistra darbu var izmantot par pamatu dziļākai nekustamā īpašuma tirgus novērtējuma analīzei Indijā. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. pirmā daļa ir analītiskā daļa, un tajā ir analizēts nekustamā īpašuma tirgus Indijā, tā tiesiskais regulējums un faktori, kas ietekmē nekustamo īpašumu vērtēšanu, ar dalītām īpašumtiesībām. Otrā nodaļa ir teorētiska un ietver teorētisko pamatu analīzi par dalīto īpašumtiesībām dažādās valstīs un nekustamā īpašuma novērtēšanas problēmām un īpatnībām, kā arī īpašuma novērtēšanas metodēm. Trešā praktiskā daļa ietver empīriskā pētījuma metodoloģiju un analīzi. Nākosā sadaļa ir apkopoti secinājumi un ieteikumi.
Keywords INDIJA, NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA, SADALĪTA ĪPAŠUMA ĪPAŠUMS
Keywords in English INDIA, REAL ESTATE VALUATION, DIVIDED OWNERSHIP, ESTATE APPRAISAL
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 16:04:05