Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Cilvēciskā faktora ietekmes pētījums kuģniecības nozares negadījumos.
Title in English Study of Impact of Human Factor in Shipping Industry Accidents.
Department
Scientific advisor Vladimirs Šestakovs
Reviewer Profesore, Dr.phys. E.Šidlovska
Abstract Maģistra darba “Cilvēciskā faktora ietekmes pētījums kuģniecības nozares negadījumos” mērķis ir iepazīstināt ar cilvēciskā faktora ietekmi un drošības pasākumiem, kas ir iesaistīti, lai risinātu šo problēmu jūrniecības jomā. Darba tēma ir aktuāla, jo lai gan jūrniecības joma nepārtraukti attīstās, joprojām ir daudz kļūdu un negadījumu, kuras pieļauj cilvēki kuģniecības nozarē. Ievadā tika pētītas galvenās cilvēciskā faktora kļūdu kategorijas un veidi. Lielāko daļu cilvēka kļūdu iemesls bija tehnoloģiju, darba vides un organizatorisku problēmu rezultātā, kas ir ārpus kuģu ekipāžu tiešās atbildības. Jūrniekiem darbojoties ar dažādām kuģu sistēmām, rodas cilvēciskais faktors, kas var novest pie avārijas situācijām. Cilvēciskajam faktoram ir liela nozīme un to ir jāņem vērā kuģniecībā strādājošajiem, lai palīdzētu uzlabot drošību un samazinot negadījumus. Darbā ir izmantotas grāmatas, interneta resursi, zinātniskās publikācijas, kā arī starptautiskie un vietējie normatīvie akti. Darbs sastāv no 4 daļām, darba kopējais apjoms ir 88 lpp. Darba tapšanā tika izmantoti 58 literatūras avoti.
Keywords cilvēciskais faktors, kuģniecības nozare, drošības pasākumi, negadījumi jūrniecībā, nogurums
Keywords in English human factor, maritime sector, safety measures, maritime accidents, fatigue
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 01.06.2021 10:07:06