Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Industry 4.0 apskats un IIOT arhitektūras izmantošanas iespējas industriāla procesa vadībai
Title in English Industry 4.0 Review and IIOT Architecture Possibilities of use for Industrial Process Control
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Matīss Eriņš
Reviewer Agris Ņikitenko, LDI
Abstract Darba mērķis ir izveidot prototipu industriāla dzērienu ražošanas procesa vadībai, izmantojot Industriālā Lietu internetu standartus. Pirmajā darba nodaļā tiek veikts literatūras apskats par Industrija 4.0, kā arī izmantošanas iespējām pārtikas un dzērienu ražošanā. Plašāk izpētīti esošie maza apjoma amatalus digitālo kontrolieru risinājumi, lai precīzāk izstrādātu savu risinājumu. Otrā nodaļā tiek apskatīti populārākie industriālā interneta protokoli, kā arī veikts to salīdzinājums. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti alus gatavošanas procesi no iesala malšanas līdz raudzēšanai. Ceturtajā nodaļā tiek apskatīti MQTT drošības risinājumi. Sekmīgai prototipa izstrādei ir veikta aldaru aptauja, noskaidrojot svarīgākās digitālā alus ražošanas kontroliera īpašības. Izstrādātais prototipa risinājums sastāv no neatkarīgiem ierīcēm, komunikācijai un digitāla kontroliera simulācijai. Risinājumā izveidota lietotāja saskarsme, digitāli kontrolē prototipa risinājumu, kā arī vizualizē temperatūras datus. Komunikācijai starp ierīcēm tiek lietots bezvada tīkla tehnoloģija, izmantojot MQTT datu pārraides protokolu. Lai nodrošinātu drošu ierīces komunikāciju, ir izveidota, lietotāju autorizācija un autentifikācija. Bakalaura darba apjoms sastāda 71 lapaspuses, 47 attēli, 12 tabulas un 5 pielikumi.
Keywords INDUSTRIJA 4.0, MQTT, VIEDĀS RŪPNĪCAS, INDUSTRIĀLAIS LIETU INTERNETS, BRŪVĒŠANAS KONTROLIERIS, DZĒRIENU RAŽOŠANA, MQTT DROŠĪBA.
Keywords in English INDUSTRY 4.0, MQTT, SMART FACTORIES, INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS, BREWING CONTROLLER, BEVERAGE MANUFACTURING, MQTT SECURITY.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 20:51:16