Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Ēkas informācijas modelēšana (BIM) būvniecības procesā Indijā
Title in English Building Information Modeling (BIM) in the construction process in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Mg. Ņikita Kočanovs
Abstract Dizaina komunikācija ir attīstījusies no 2D pieejas līdz pilnībā integrētai 3D digitālajai saskarnei. Ēku informācijas modelēšana (Building Information Modeling — BIM) ir uz modeļiem balstīta dizaina koncepcija, kura paredz ēku konstruēšanu, pirms tās tiek būvētas realitātē. Datu modeļi organizēti visu svarīgo faktoru netraucētai integrēšanai ēkas dzīves ciklā, kā arī informācijas apmaiņas vadīšanai starp AEC (arhitekti, inženieri, līgumslēdzēji) profesionāļiem, lai stiprinātu projektēšanas komandas sadarbību. BIM ir zināšanu kopums par informāciju, ko var izmantot lēmumu pieņemšanai visā projekta dzīves ciklā. Darbs ir orientēts uz darboties spējīga BIM modeļa izstrādi, ko izmanto Indijas celtniecības industrijā. Darba mērķis ir BIM ieviešanas plāna izvērtēšana arhitektūras, inženierzinātņu un būvniecības (AEC) nozarē Indijā un Indijas BIM modeļa izstrādāšana, izmantojot Autodesk Revit programmatūru. Pētījuma mērķis bija apzināt dažādas BIM pielāgošanas, ieviešanas problēmas un ierobežojumus Indijas AEC uzņēmumos, kā arī iespējamos BIM izmantošanas ieguvumus. Analītiskajā daļā sniegts detalizēts pārskats par ēku informācijas modelēšanu (BIM) Indijas tirgū. Šajā nodaļā ir iekļauta koncepcija par informācijas modelēšanu, BIM lomu un atbildību, BIM raksturojumu, pašreizējo BIM statusu Indijas tirgū un esošajiem projektiem. Teorētiskajā daļā sniegts detalizēts literatūras pārskats par BIM un tās nozīmi. Šajā nodaļā iekļauts BIM literatūras apskats, kurā pasniegta detalizēta informācija par būvniecības nozari Indijā, BIM nozīmi, BIM ieviešanas pārskatu Indijas AEC, īstenošanas procesu ietekmējošiem faktoriem, izaicinājumiem un šķēršļiem. Praktiskajā daļā sniegts, detalizēts sistemātisks skats uz ēkas 3D modelēšanu, izmantojot Autodesk Revit programmatūru. Pēc tam projekts iet caur ēkas enerģijas optimizācijas procesu modelim, kurā izmantoju metriskās vienības un aprēķināju gada izmaksas ASV dolāros, vērtēta arī enerģijas patēriņa intensitāte (EUI), kuru izmantoju projektā attiecībā uz izmaksām ASV dolāros.
Keywords Arhitektūra, Inženierija, Būvnicības nozare, BIM, BIM stāvoklis Indijā, BIM ieviešana, Enerģijas Optimizācijas modelis
Keywords in English Architecture Engineering and Construction Industry, BIM, Status of BIM in India, Implementation of BIM, Energy Optimization Model
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 20:46:48