Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšana ar īpašiem pieņēmumiem, situācijas analīze un risinājumi
Title in English Determining the market value of an apartment property with specific assumptions, analysis of the situation and solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Gita Actiņa
Reviewer Mg.oec., pētnieks Iveta Stāmure
Abstract Diānas Morozovas bakalaura darba tēma ir “Dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšana ar īpašiem pieņēmumiem, situācijas analīze un risinājumi”. Mērķis ir iepazīties, analizēt un izvērtēt īpašo pieņēmumu izmantošanu vērtēšanas procesā, noteikt tirgus vērtību ar īpašiem pieņēmumiem, piedāvājot veidus, kā par to iespējamo ietekmi uz nekustamo īpašuma informēt pasūtītāju. Darba tēma ir aktuāla, jo bieži vien nekustamā īpašuma vērtējumu nevar veikt bez īpašo pieņēmumu esamības, un izmantošanas gadījumā ir īpaši svarīgi norādīt to nozīmību pasūtītājam, lai nerastos domstarpības nākotnē. Pētījuma mērķa sasniegšanai tiek risināti sekojoši darba uzdevumi: 1. izpētīt un analizēt teorētisko materiālu, lai pielietotu nepieciešamās metodes bakalaura darba izstrādē; 2. analizēt un raksturot nekustamo īpašumu tirgu; 3. izpētīt dzīvokļu tirgu Latvijā, izzināt tirgū esošos daudzdzīvokļu māju projektus un apkopot to piedāvājumus nekustamā īpašuma tirgū; 4. analizēt īpašo pieņēmumu būtību, izmantošanas iespējas teorijā un praksē; 5. noteikt dzīvokļa īpašuma tirgus vērtību ar īpašiem pieņēmumiem; 6. izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Pētījuma objekts ir dzīvokļa īpašumi nekustamā īpašuma tirgū, pētījuma priekšmets ir dzīvokļa īpašuma vērtēšana ar īpašo pieņēmumu esamību, analīze un to risinājumi. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēts un pētīts nekustamā īpašuma tirgus, dzīvokļu tirgus Latvijā un īpašie pieņēmumi. Otrajā nodaļā tiek veikts dzīvokļa īpašuma novērtējums ar tirgus pieeju, aprēķinot tā tirgus vērtību. Trešajā nodaļā tiek veikts detalizēts apraksts ar vērtēšanas procesā izmantotajiem salīdzināšanas objektiem un aprēķina rīkiem, parādot aprēķinos izmantotās formulas. Ceturtā nodaļa ir darba un dabas aizsardzību COVID-19 pandēmijas apstākļos. Darbs sastāv no 67 lapaspusēm, 8 tabulām un 29 attēliem. Izmantoti 31 literatūras avoti.
Keywords Īpašie pieņēmumi
Keywords in English Specific assumptions
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 20:02:49