Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas problēmas un risinājumi
Title in English Problems and solutions for renting residential spaces owned by the local government
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sanda Geipele
Reviewer Mg.oec. Annija Celmiņa
Abstract Izvēlētā maģistra darba tēma ir “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba tēmas aktualitāti nosaka, gan jaunais normatīvo aktu regulējums, gan nepieciešamība pēc tehniskā kārtībā esošām dzīvojamām telpām, gan nepieciešamība pēc skaidriem nosacījumiem – kā veikt īres maksas aprēķinu, lai tas segtu arī mājokļa tehniskās uzturēšanas darbus, tādējādi panākot dzīvojamo telpu atbilstību tehniskajām prasībām. Maģistra darba mērķis ir, izpētot pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas procesu, atklāt problēmas un nepilnības un sniegt priekšlikumus problēmu risinājumiem. Pētījuma objekts dzīvojamo telpu īres process, pētījuma priekšmets – pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanas problēmas. Maģistra darba izstrādē izmantotās metodes: analītiskā, sistemātiskā, salīdzinošā un empīriska datu vākšanas metode (novērošana, situācijas analīze). Maģistra darba teorētisko, metodoloģisko un informatīvo pamatu veido Latvijas vadībzinātnes un ekonomikas zinātnieku un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un izīrēšanas speciālistu teorētiskās un praktiskās atziņas, zinātniskās publikācijas, Latvijas Republikas tiesību akti, Ekonomikas ministrijas dati, Rīgas domes (tajā skaitā SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments) dati, interneta resursi un citi informācijas avoti, tai skaitā uzņēmuma publicētā un nepublicētā informācija. Maģistra darba struktūra sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek izpētītas problēmas, tostarp tiesiskās attiecības, dzīvojamo māju tehniskais stāvoklis, kā arī lēmumu pieņemšanas aspekti, kas ietekmē dzīvojamo telpu īres procesu. Otrajā daļā ir izpētīti dzīvojamo telpu īres līguma nosacījumi, obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību procesi, lēmumu pieņemšanas aspekti, kā arī dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas metode. Trešās nodaļas ietvaros apskatītas dzīvojamo telpu īres procesu pilnveidošanas iespējas, tajā skaitā dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas metodes pilnveidošanas iespējas, kā arī ir veikts divu likumu “Par dzīvojamo telpu īri” un “Dzīvojamo telpu īres likums” salīdzinājums. Pētījuma ietvaros apstiprinās hipotēze: dzīvojamo telpu trūkums, vai to neapmierinošais tehniskais stāvoklis, kā arī zemās īres maksas ietekmē pašvaldību pilnvērtīgi īstenot savas likumā noteiktās funkcijas, nodrošinot iedzīvotājus ar dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām. Atslēgvārdi: dzīvojamo telpu īre, īres maksa, pašvaldības dzīvojamais fonds.
Keywords dzīvojamo telpu īre, īres maksa, pašvaldības dzīvojamais fonds.
Keywords in English rental of residential spaces, rent, local government residential fund.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 16:46:50