Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Vēja enerģija un sabiedrība"
Title in English "Wind energy and society"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Dzintars Jaunzems
Reviewer Reinis Āboltiņš
Abstract Bakalaura darbu ‘’Vēja enerģija un sabiedrība’’ izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas ‘’Vides zinātne’’ 3.kursa studente Andriana Lukaševiča. Vēja enerģija ir efektīva un ilgtspējīga alternatīva mūsdienās plaši izmantotajiem fosilajiem resursiem enerģijas ieguvei. Daudzās pasaules valstīs vēja enerģijas uzstādītā jauda ievērojami pieaug katru gadu, taču Latvijā attīstība notiek ļoti lēni. Viens no svarīgākajiem attīstības kavējošiem faktoriem ir sabiedrības spiediens un negatīvā attieksme pret vēja enerģiju. Darba mērķis ir izprast iemeslus sabiedrības negatīvajai attieksmei un izstrādāt rekomendācijas, kas spētu veicināt vairāk akceptēt un atbalstīt vēja parka projektus. Darba galvenie uzdevumi ir sagatavot detalizētu literatūras analīzi par vēja enerģijas tehnoloģijām, to attīstības tendencēm, arī vēja enerģijas šī brīža attīstību un mērķus Eiropā, Eiropas Savienībā, Latvijā un vēja enerģiju 3 aspektu kontekstā- vides, sabiedrības un ekonomikas. Otrkārt, izstrādāt aptaujas anketu sabiedrībai par vēja enerģiju (akceptēšanu, problemātiku un iespējamiem risinājumiem). Apskatīt pieejamo literatūru par to, kādas aptaujas un tajā izmantotās metodes tiek izmantotas citur. Aprakstīt bakalaura darbā izmantotās metodes. Treškārt, veikt anketēšanu un iegūtos rezultātus apstrādāt. Sākumā iegūtos rezultātus aprakstīt, pēc tam izstrādāt daudzfaktoru regresijas analīzi. Ceturtkārt, apkopot secinājumus un izstrādāt rekomendācijas, kā varētu panākt sabiedrības akceptu vēja enerģijas attīstībai Latvijā. Bakalaura darbs izstrādāts uz 72 lappusēm, ar 3 nodaļām (literatūras analīze, metodoloģija, rezultāti), secinājumiem, rekomendācijām un pielikumiem. Darba saturā ir 21 attēls un 11 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 54 literatūras avoti. Bakalaura darbs ir izstrādāts Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde (ALRESDEPPR)”, projekta Nr. VPP-EM-2018/AER-1-0001, ietvarā, ko finansēja Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija.
Keywords Sabiedrības akcepts, ilgtspējība, videi draudzīgs, atjaunojamie energoresursi
Keywords in English Social acceptance, sustainability, enviroment-friendly, renewable energy sources
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 16:23:16