Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Bērnu apģērbu kolekcija „Vasaras piedzīvojumi”
Title in English Children's Clothing Collection „Summer Adventures”
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Eva Lapkovska
Reviewer Mg.sc.ing. Annija Upeniece, SIA “Spectre Latvia” paraugu šūšanas tehnologs-meistars
Abstract Una PIELĒNA-PELĒNA “Bērnu apģērbu kolekcija ”VASARAS PIEDZĪVOJUMI”“ [Bakalaura darbs] Rīgas Tehniskā universitāte, DTI, ATTK, Rīga – 2021., - 74 lpp. Bakalaura darbs sastāv no piecām pamatnodaļām, ievada un secinājumiem. Ievadā dots ieskats tēmas aktualitātē, formulēts darba mērķis un uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā veikts vispārīgs ieskats par bērnu apģērba projektēšanas īpatnībām, tajā skaitā pēc standartu rekomendācijām drošu savelču un auklu izmantošanu, bērnu apģērbos izmantojamajiem materiāliem, bērnu apģērba konstruēšanas specifiku dažādos laika posmos, bērnu augumlielumu sistematizāciju, kā arī tehnoloģiskās apstrādes specifiku. Otrajā nodaļā veikta kolekcijas modeļu izgatavošanā lietojamā tekstilmateriāla veida/pinuma raksturošana un testēšana, ietverts termoapdrukas tehnikā iestrādājamā marķējuma veida raksturojums un tā noturības testēšana mazgāšanas ietekmē. Trešajā nodaļā veikts izstrādātās kolekcijas modeļu apkopojums – kolekcijas iedvesmas, skices, visu modeļu kopskats un modeļu tehniskie zīmējumi un apraksti. Ietverti izstrādātie lekālu komplekti un griezumdetaļu saraksti, kā arī furnitūras specifikācijas. Ceturtā nodaļa ietver lekālu izvietojumus modeļu izgatavošanā izmantojamajiem trīs drānu veidiem, un veikts materiālu patēriņa un izmaksu apkopojums. Piektajā nodaļā apkopoti izgatavoto kolekcijas modeļu pirmparaugu fotoattēli, ietverot secinājumus par rezultātiem. Darba pielikumā fotofiksācija ar kolekcijas modeļu uzlaikošanu - novērtējumam par piemērotību bērna augumam. Darba apjoms ir 65 lappuses pamatsadaļās, 74 lappuses kopā ar pielikumu, darbā 97 attēli, 14 tabulas, 1 pielikums un literatūras saraksts, kas satur 31 vienumus.
Keywords bērnu apģērbs, apģērba projektēšana, drānas, modeļi
Keywords in English children's clothing, clothing design, fabrics, models
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 15:29:58