Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Investīciju projektu novērtēšanas problēmas un risinājumi būvniecības uzņēmumā
Title in English Evaluation problems and solutions of investment projects in construction company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Mg.oec. Auseklis Sarkans
Abstract Maģistra darbs “Investīciju projektu novērtēšanas problēmas un risinājumi būvniecības uzņēmumā”.Liela investīciju aktivitāšu daļa ir valsts ekonomikas būvniecības nozarē, kas nosaka arvien pieaugošo būvniecības nozīmi ekonomikas dinamiskai attīstībai apstākļu radīšanā kopumā, kas apstiprina šī maģistra darba aktualitāti. Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, darba autors ir izstrādājis darba mērķi: analizēt Indijas komerciālo un infrastruktūras būvniecības uzņēmumu investīciju projektu vērtēšanas problēmas un risinājumus. Darba hipotēze ir sekojoša: H1: Indijas būvniecības uzņēmumos trūkst mehānismu investīciju projektu novērtēšanai. H2: Ekonomikas un dizaina destabilizējošie faktori rada vislielākās problēmas investīciju projektos būvniecības uzņēmumos Indijā. Maģistra darba pētījuma objekts ir komerciālais un infrastruktūras būvniecības segments Indijā. Maģistra darba priekšmets ir investīciju projektu novērtēšana un problēmu pārvaldība Indijas komerciālo un infrastruktūras būvniecības segmentu uzņēmumos. Maģistra darbam ir vairāki ierobežojumi: izmantojot online rīku palidzību sasniegto respondentu skaits bija potenciāli mazāks nekā gadījumā, ja auto’s varētu vākt datus personīgi. Maģistra darbā tiek izmantota sekojošā metodika: jauktas metodes, gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas. Primārie dati tika iegūti aptaujā, sekundārie dati tika iegūti no teorētiskās literatūras un Indijas statistikas tirgus pārskata datiem. Maģistra darbu var izmantot par pamatu turpmākajam citu valstu projektu vērtēšanas pētījumam, jo metodoloģija pierādīja datu ticamību un to var līdzīgi izmantot arī citiem tirgiem. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmo daļu veido investīciju politikas analīze Indijā, investīciju projektu novērtēšanas mehanismu analīze Indijā. Otrajā daļā ir analizēta investīciju projektu teorētiskā literatūra un to investīciju projektu vērtēšanas īpatnības teorētiskā literatūra. Pēdējā trešā daļa iepazīstina ar empīrisko pētījumu par Indijas būvniecības investīciju projektu novērtēšanas aspektiem.
Keywords Atslēgas vārdi: PROJEKTA NOVĒRTĒŠANA, INVESTĪCIJU PROJEKTS, INDIJA
Keywords in English Keywords: PROJECT EVALUATION, INVESTMENT PROJECT, INDIA
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 15:21:34