Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Leadership and Management
Title in original language Nevalstiskās organizācijas attīstības stratēģija
Title in English Development of strategy of non-governmental organization
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Gints Škodovs, Conexus Baltic Grid AS, IT attīstības daļas vadītājs
Abstract Noslēguma darba autors: Dairis Brokāns Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docents Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Nevalstiskās organizācijas attīstības stratēģijas izstrāde Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 pamatdaļas – analītiskā, lietišķā pētījuma un pētījuma aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 118 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 25 tabulas, 76 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 48 avoti. Darbam pievienoti 28 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā aplūkota nevalstiskās organizācijas darbības joma, sniegtie pakalpojumi, darbības likumiskais ietvars un normatīvais regulējums, veikta tūrisma un nevalstisko organizāciju nozaru analīze, veikts tirgus raksturojums, t.sk., mērķa grupu un klientu segmentācija, klientu uzvedības tendences, veidi, kā tiek sasniegti potenciālie klienti, konkurences analīze, kā arī veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās darbības analīze, nosakot esošo pakalpojumu efektivitāti un aprakstot cenu politiku, pielietojot SVID metodi un biznesa modelēšanas metodi. Tiek veikta arī risku analīze. Lietišķā pētījuma daļā autors veic stratēģisko alternatīvu izpēti, balstoties uz fundamentālo pētījumu rezultātiem un viedokļiem attiecībā uz tiem vai pētāmā objekta specifiku. Lietišķā pētījuma ietvaros tiek pielietota kvantitatīvā analīze, scioentometriskā analīze, kā arī stratēģiju alternatīvu sintēze, kuras ietvaros autors definēja 13 stratēģiju alternatīvas, kas turpmāk analizētas pētījuma aprēķinu daļā. Pētījuma aprēķinu daļā tika veikts naudas plūsmas aprēķins turpmākajiem 5 gadiem iepriekš definētajiem scenārijiem. Lai analizētu iegūtos rezultātus, tika veikta kvantitatīvā analīze, kā arī pielietotas matemātiski statistiskās metodes un tādējādi noteikts iepriekš autora definēto stratēģiju alternatīvu un to scenāriju sekmīgums. Tiek aprēķināts atmaksāšanās periods, neto tagadnes vērtība, peļņas norma/rentabilitātes indekss, kā arī iekšējā rentabilitātes norma vai modificētā rentabilitātes norma. Balstoties uz iegūtajiem datiem, autoram bija iespējams novērtēt un izvēlēties atbilstošākās stratēģijas, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Brokāns D. (2021) Nevalstiskās organizācijas attīstības stratēģijas izstrāde. Maģistra darbs/ D.Brokāns, V.Šatrevičs. – Rīga: RTU, UIVI, IUVK, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība” 118 lpp.
Keywords uzņēmuma stratēģija, nevalstiskā organizācija, stratēģiskā analīze, uzņēmuma stratēģiju pētījums, investīciju projekta izvērtēšana
Keywords in English business strategy, non-governmental organization, strategic analysis, research of business strategies, investment project evaluation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 14:21:31