Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Pirmskara ēku nodernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Rīgā
Title in English Modernization and improvement of energy efficiency in the pre-war buildings in Riga
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Antra Kundziņa
Reviewer Dr. Ineta Geipele
Abstract Bakalaura tēma ir “Pirmskara ēku modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Rīgā”. Darba autors par mērķi ir izvirzījis identificēt modernizācijas un uzlabojumu iespējas, izmantojot atjaunojamos energoresursus, lai paaugstinātu energoefektivitāti ēkai Arhitektu ielā. Darbā tika izstrādāti šādi uzdevumi - izpētīt energoefektivitātes būtību un nepieciešamību, izpētīt alternatīvu energoresursu izmantošanas iespējas, novērtēt ēkas esošo stāvokli, analizēt ēkas energopatēriņu, identificēt problēmu cēloņus un vājās vietas, atrast energopatēriņa samazināšanas iespējas, piedāvāt iespējamos uzlabojumus un aprēķināt to potenciālo ieguvumu, kā arī izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 5 daļām - analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas un darba un vides aizsardzības daļas. Darbs kopā ar pielikumiem satur 102 lapaspuses, 23 attēlus, 6 tabulas un 58 bibliogrāfiskos nosaukumus. Bakalaura darba izstrādes procesā tiek apskatīti energoefektivitātes pamati, būtība un nepieciešamība. Darba ietvaros ir apsekota ēka Rīgā, Arhitektu ielā 1, kas tiek izmantota par tālākā pētījuma pamatu. Autors ir noteicis ēkas galvenās problēmas, intervējis ēkas īpašnieku un pārvaldnieku, kā arī izteica savus novērojumus un ieteikumus. Darba autors ir konstatējis, ka puse no ēkas ir atjaunota un labā stāvoklī, bet puse no ēkas ir neremontēta, tukša un novecojusi. Kā vienu no lielākajām problēmām darba autors atzīmē to, ka ēkā nav centralizētās karstā ūdens padeves, kas nozīmē, ka ēkā tiek izmantoti elektriskie boileri un citi sildelementi, kas nav moderni vai energoefektīvi. Kā otru lielāko energoefektivitātes problēmu darba autors uzsver piektā stāva elektrisko apkuri, kas ir dārgs un neefektīvs veids, kā apsildīt lielas platības un to būtu nepieciešams mainīt. Ņemot vērā šīs un citas problēmas, bakalaura darbā autors piedāvā risinājumus un alternatīvas, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, modernizējot to.
Keywords nekustamais īpašumskustamais īpašums, energoefektivitāte, pirmskara ēka, atjaunojamie energo resursi, saules paneļi, saules kolektori, vēja ģeneratori,
Keywords in English real estate, energy efficiency, pre-war building, renewable resources, solar panel, solar colector, wind generator,
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 10:56:24