Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvokļu vērtēšana pirmskara laika daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Rīgas pilsētas centra daļā
Title in English Valuation of apartments in pre-war residential buildings in the part of Riga city center
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Stāmure
Reviewer Mg.oec. Aigars Kiršteins, Latvijas Valsts Meži
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Dzīvokļu vērtēšana pirmskara laika daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Rīgas pilsētas centra daļā”. Ņemot vērā Rīgas pilsētas centra daļas nozīmīgumu, tās raksturojošo apbūvi, kā arī mājokļu pieprasījumu un plašo piedāvājumu, darba mērķis ir izpētīt dzīvokļu vērtēšanas īpatnības, noteikt būtiskākos tirgus vērtības ietekmējošos faktorus pirmskara laika dzīvojamās ēkās Rīgas pilsētas Centra rajonā. Darba tēmas aktualitāte ir saistīta ar galvaspilsētas dzīvokļu pieprasījumu un plašo piedāvājumu pirmskara laika projekta ēkās, kas veicina nepieciešamību pēc nekustamā īpašuma novērtēšanas. Darbs sastāv no anotācijas – latviešu un angļu valodā, četrām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, grafiskās daļas. Darba pirmajā nodaļa ir apkopota informācija par nekustamā īpašuma īpatnībām, izpētīta informācija par pirmskara laika dzīvojamo māju izcelsmi un arhitektūru Rīgas pilsētas centra daļā, noteikti būtiskākie nekustamā īpašuma vērtēšanas ietekmējošie faktori, izpētīta informācija par biežāk esošajām pārbūvēm dzīvokļos un to reglamentējošo likumdošanu. Darba otrajā nodaļā ir raksturota nekustamā īpašuma prakse Latvijā un tās regulējošie dokumenti. Tiek pētīts vērtējamais objekts, veikts nekustamā īpašuma, kas atrodas pirmskara laika daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas pilsētas vēsturiskā centra daļā, tirgus vērtības aprēķins ar salīdzināmo darījumu pieeju. Darba trešajā nodaļā ir izpētīts vērtēšanas process, aprakstītas vērtēšanas procesā izmantotās datu bāzes, veikta tirgus vērtības aprēķina analīze un salīdzināmo objektu izvēles pamatojums. Darba ceturtajā nodaļā ir aprakstīta darba un vides aizsardzība. Darba parametri: 88 lappuses, 6 tabulas, 11 attēli un 41 bibliogrāfiskie nosaukumi.
Keywords Dzīvokļu vērtēšana pirmskara laika daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Rīgas pilsētas centra daļā
Keywords in English Valuation of apartments in pre-war residential buildings in the part of Riga city center
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 31.05.2021 10:37:13