Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Kiberfizikāla risku drošības ietvara izstrāde digitālajās piegādes ķēdēs
Title in English Cyber-physical Risk Security Framework Development in Digital Supply Chains
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Andrejs Romānovs
Reviewer Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Abstract Darba mērķis ir izpētīt pašreizējo situāciju un izaicinājumus saistībā ar drošības un uzticības problēmām digitālajās piegādes ķēdēs. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstība ir uzlabojusi piegādes ķēžu efektivitāti, vienlaikus radot jaunas ievainojamības, un palielinot drošības draudu iespējamību. Līdzšinējos pētījumos pietrūkst iekārtu fiziskās drošības aspekta, tāpēc darbā tiek likts uzsvars uz kiberfizikālo sistēmu drošību. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izpētītas tradicionālās un digitālās piegādes ķēdes, to drošības riski un galvenās atšķirības. Tika analizēta pašreizējā situācija par lielākajiem izaicinājumiem digitālajās piegādes ķēdēs. Tika izstrādāts digitālo piegādes ķēžu kiberfizikālu risku drošības ietvars, kā arī veikts gadījumu pētījums par digitālo piegādes ķēžu uzņēmumu drošības incidentiem, un pārbaudīta izstrādātā ietvara aktualitāte. IKT attīstība ir nonākusi līdz brīdim, kad tās ir kļuvušas par pamatu arī citām industrijām. Šāda veida atkarībai no tehnoloģijām parādās arī noteikti riski, kurus ir jānovērš ar attiecīgas drošības ieviešanu. Attīstoties tehnoloģijām, IT darbiniekiem kļūst arvien sarežģītāk izsekot līdzi tendencēm, standartiem un labajai praksei. Tāpēc tiek veidoti dažādi industrijas ietvari, kuri var kalpot kā rokas grāmata standartu un vienotas izpratnes par labo praksi ievērošanai. Kā viena no industrijām, kur ir vajadzība ietvara izstrādei, ir loģistika. Nepārtrauktās digitalizācijas dēļ, kravas konteineri tiek aprīkoti ar dažādām viedajām tehnoloģijām, kā dēļ parādās vajadzība pēc digitālās piegādes ķēdes kiber-fizikālās drošības ietvara izstrādes. Darbā izvirzītie uzdevumi tika izpildīti un mērķis sasniegts.
Keywords digitālās piegādes ķēdes, kiberfizikāli riski, kiberdrošība, drošības ietvars, "Industry 4.0", lietu internets, mazie un vidējie uzņēmumi
Keywords in English digital supply chain, cyber-physical risk, cybersecurity, security framework, "Industry 4.0", Internet of things, small and medium enterprises
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 30.05.2021 09:48:54