Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide transporta telemātikas risinājumu uzņēmumā"
Title in English "Analysis and improvement of quality management system in transport telematics solutions company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aija Medne
Reviewer Pētnieks Tatjana Ņikitina
Abstract Orlovs K. (2021). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide transporta telemātikas risinājumu uzņēmumā.: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.doc. A. Medne. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 60 lpp. tajā iekļauti 11 attēli, 23 tabulas, 6 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 6 avoti latviešu valodā un 25 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir veikt kvalitātes vadības sistēmas elementu auditu, saskaņā ar standarta ISO 9001 prasībām, lai noskaidrotu sistēmas trūkumus, kā arī analizēt un risināt uzstādīšanas procesa problēmas, lai sniegtu priekšlikumus uzņēmuma attīstībai un procesa brāķa samazinājumam. Pirmajā darba daļā, apskatīta pieejamā literatūra un zinātniski pētījumi par kvalitātes vadības sistēmu, kvalitātes sistēmas audita teoriju un transporta telemātikas risinājumu nozari. Daļas ietvaros analizēta transporta telemātikas risinājumu nozare, kvalitātes vadības sistēmas procesi un saistošs telemātikas uzstādīšanas procesa audits. Otrajā darba daļa, izpētīta transporta telemātikas risinājumā uzņēmuma darbība, uzstādīšanas procesa posmi, veikts iekšējais audits, novērtējot tā atbilstību piemērojamām prasībām. Veikts kļūdu iespējamību un seku analīze, vērtību plūsmas karte un pareto analīze uzstādīšanas procesa problēmu atklāšanai un novērtēšanai. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz audita, kļūdu iespējamības un seku analīzes, vērtību plūsmas kartes un pareto analīzes rezultātiem, izstrādāti trīs procesa pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas plānotās pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas un analizēts uzņēmuma finansiālais un kvalitatīvais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Kvalitātes vadības sistēmas ieguvumi ir iespēja sakārtot un pilnveidot uzņēmuma iekšējo darbību, radot vadības izpratni par uzņēmumā notiekošajiem procesiem. Procesa sakārtošana ir stratēģiskais ieguldījums uzņēmuma attīstībai ilgtermiņā. Galvenās atklātās neatbilstības ir saistītas ar darbinieku kvalifikāciju, dokumentācijas uzskaiti, uzstādīšanas shēmas nepilnībām un transporta apdares bojājumiem. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem tika izvirzītas trīs pilnveides iespējas – darbinieku apmācības plānu procesa uzlabošana, iekārtas pārbaudes prasību ievērošanas monitoringa sistēmas pilnveide, un uzstādīšanas procesa monitoringa sistēmas pilnveide.
Keywords Kvalitātes vadības sistēma, pilnveide, transporta telemātika
Keywords in English Quality management system, transport telematics, omprovement
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 27.05.2021 16:28:44